Kennisbijeenkomst Energiebesparen

Besparen doe je met een energiecoöperatie!

Uit onderzoek van de Universiteiten van Twente en Kreta blijkt dat coöperaties heel succesvol zijn met energiebesparing. Door hun aanpak, maar vooral ook door hun rol in de lokale gemeenschap, zijn ze in staat om besparingspercentages van zelfs 20% of meer te halen. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. Op 15 februari hielden we de final conference van dit mooie project in Utrecht. Klik op onderstaande links om de presentaties (terug) te (be)kijken 

Programma

10.00              Inloop met koffie
10.30              Opening door Talía Brun Marcén, project adviseur Europese Commissie
10.45              Presentatie resultaten onderzoek coöperaties en energiebesparing Frans Coenen (UT), Thomas Hoppe (TUDelft) en Theocharis Tsoutsos (TUC)       
11.15             PAUZE
11.25              Presentatie warmtecoöperaties Zuid Tirol- Thomas Egger, SEV
11.45              Presentatie Wijkverwarming in Denemarken- Erik Christiansen, Ebo Consult
12.05             PAUZE
12.15              Paneldiscussie Coöperaties zijn cruciaal voor de warmtetransitie – hoe brengen we ze in positie? Met Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Agnes Mulder (CDA), Annie van der Pas (Netwerkdirecteur   Natuur en Milieufederaties, Dirk Vansintjan, (president REScoop.eu), Jaap Drooglever (Ministerie van Binnenlandse Zaken)

13.15             Netwerk lunch met Europese Energiecoöperaties

14.15             Introductie workshops: Dr Watt, EnergieID, Package deal, Info Energia, Return Flow Temperature, Optimization, Hoom

14.30             Workshops ronde 1
15.30             PAUZE
15.40             Workshops ronde 2
16.40             Afsluiten en netwerk borrel

“In general, the statistical analysis shows that REScoop members significantly contribute to energy conservation and to the reduction of harmful gases emissions.”

De workshops

EnergieID - Vincent Dierickx (EnergieID)
Samen slimmer met energie. In deze workshop bekijken we hoe je met EnergieID individueel energie-, water-, afval- en transportdata kan meten en opvolgen. Hiermee krijgen gezinnen en organisaties een eenvoudig platform waar alle data veilig verzameld wordt en dit eventueel automatisch via verschillende databronnen. Verder staan we stil hoe je dit ook als groep kan doen om bv je eigen gebouwen op te volgen of andere organisaties zoals lokale overheden te helpen met het opvolgen van de resultaten van klimaatacties zoals collectieve renovatieprojecten of de uitbouw van hernieuwbare energie.

Smarter with energy together. In this workshop we look at how you can measure and monitor energy, water, waste and transport data with EnergieID individually. This gives families and organizations a simple platform where all data is collected safely and if possible automatically via various data sources. We also discuss how you can do this as a group for example to follow up your own buildings or help other organizations such as local authorities to monitor the results of climate actions such as collective renovation projects or the development of renewable energy.

Heatnet optimization - Thomas Egger (SEV)

 • Hoe ontwikkel je een warmtenet
 • Optimalisatie van een warmtenet
  -Verhogen de netdichtheid
  -Verlaging van de netwerktemperatuur
  -Hydraulisch balanceren
 • How to develop a heat net
 • Optimization of a heat net
  -Increase the grid density
  -Reduction of the network temperature
  -Hydraulic balancing

Integrating energy efficiency in district heating in city of Eeklo - Karel Derveaux (Ecopower)
Praktijk casus over de ontwikkeling van de wijkverwarming in het Belgische Eeklo. gezamelijk eigendom van alle sake waarbij in de planvorming al rekening is gehouden met energiebesparende maatregelen, Daardoor ontstond er een sluitende business case.

Development of a District Heating system for the city of Eeklo: joint ownership  by all stakeholders allowing the package approach of integrating energy efficiency measures into the concept for development of the project.”

Dr. Watt - Mohamed Sifaoui en Maëlle Guillou (Enercoop)
Enercoop is een Franse energiecoöperatie, die duurzame elektriciteit levert en die acties en diensten voor energiebesparing ondersteunt. Enercoop heeft de Dr Watt-trainingen ontwikkeld en het is een van de beste werkwijzen die uit het REScoop Plus-project zijn gekomen. De workshop gaat in op het concept van Dr Watt: inzicht krijgen in de context, leren wat het verbruik van verschillende apparaten is en het bespreken van tips.

Enercoop is a french REScoop, supplying a renewable electricity and supporting energy savings actions and services. Enercoop developped the Dr Watt trainings and it's one of the best practices revealed by the REScoop Plus project. A one-hour workshop will be suggested based on the concept of Dr Watt : understanding the context, learning what is the consumption of different appliances and discussing some tips"

Hoom - Laura Schouw (Hoom)
Hoom is een Nederlandse coöperatie met lokale coöperaties en lokale groepen die huiseigenaren willen ondersteunen met energiebesparende en duurzame renovatie. In deze workshop onderzoeken we drie belangrijke aspecten van de Hoom-methode. We duiken het beslissingsproces van de huiseigenaar en de customer journey in. Ten tweede richten we ons op gesprekstechnieken en vaardigheden voor energiecoaches, die een belangrijke rol spelen als ze huiseigenaren helpen bij hun klantenreis. En als laatste demonstreren we de "Hoomdossier" als een online tool waar de individuele huiseigenaar zijn / haar renovatieplan kan maken en opvolgen.

Hoom is a Dutch cooperative whose members are local cooperatives and local groups that aim to support home owners with energysaving and sustainable renovation. In this workshop we look into three important aspects of the Hoom method. We dive into the home-owners decisionmaking proces and the customer journey. Second, we focus at conversation techniques and skills for energycoaches, who play an important role as they assist home-owners in the customer journey. And last we demonstrate the “Hoomdossier” as an online tool where the individual home-owner can create and follow-up on his/her renovationplan.

Info Energia - Som Energia, Lucía García and Marc Roselló
The REScoop Plus Experts from the Spanish cooperative Som Energia discussed with the participants how they manage user data of their clients to offer personalised advise on energy efficiency above and beyond the regular supplier bills.

Meer weten over alle best practices van REScoop plus? Download de toolbox hier

REScoop Plus

Energiebesparing is de eerste stap naar een duurzame, toekomstbestendige energievoorziening. Het project REScoop Plus, waar we de afgelopen drie jaar samen met andere Europese coöperaties aan gewerkt hebben, toont aan dat energiecoöperaties een belangrijke rol spelen om besparing op lokaal niveau aan te jagen.

Daarmee kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan Europese doelstellingen voor energiebesparing, en uiteraard aan de doelstellingen van ons eigen Klimaatakkoord. Het project en de resultaten presenteren tijdens onze kennisbijeenkomst.

Tools
Binnen  project REScoop Plus hebben we op verschillende manieren onderzocht welke rol duurzame energiecoöperaties spelen op het gebied van energiebesparing. We hebben verschillende aanpakken; “tools”, ontwikkeld waarmee coöperaties en hun leden aan de slag kunnen. Maak kennis met deze tools tijdens de workshops.

Paneldiscussie
Naast deze workshops willen we tijdens een paneldiscussie, waar ook Tweedekamerleden aan zullen deelnemen, graag brainstormen over de rol van energiecoöperaties en energiebesparing en hoe we die kunnen versterken in Nederland.

Aanmelden
Aanmelden is gratis en kan hier

Datum en plaats
Datum: 15 februari 2019
Tijd: 10.00-17.00
Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, Utrecht

Meer info
Meer informatie over REScoop Plus

Hier vindt u meer informatie op onze eigen website: https://www.duurzameenergie.org/wat-doet-ode-decentraal/belangenbehartiging-in-europa#rescoopplus

Hier is een artikel over het onderzoek van de universiteiten van Twente en Kreta: https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/21770864

This project has received funding from the under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696084