Zo werkt ODE Decentraal

positionering lokale duurzame initiatieven
Vertegenwoordiging van onze aangesloten organisaties
Lobbyen​
Knelpunten aanpakken​
Kennis delen​
Positionpapers​

Belangen behartigen

ODE Decentraal zet zich in voor een doorbraak in de realisatie van duurzame energie-initiatieven door burgers.
Het is niet altijd makkelijk om een duurzaam energieproject te laten slagen. Er spelen veel factoren mee: het kennisniveau, onzekerheid over financiering en/of belemmeringen in wet- en regelgeving.
Wij bundelen de krachten van al onze  aangesloten personen, bedrijven en organisaties om deze doorbraak te realiseren.

Lees hier wat ODE Decentraal voor organisatie is.

Burgers in de energietransitie

Hoe kunnen burgers in de energietransitie zonder obstakels duurzame projecten te kunnen realiseren Lees hier verder (column Siward Zomer) 

Positionering van lokale duurzame initiatieven

Een van onze belangrijkste speerpunten op dit moment is de positionering van duurzame energiecoöperaties. Wij zorgen ervoor dat lokale duurzame energie-initiatieven steeds vaker een belangrijke rol spelen bij duurzame energieprojecten. De wens van overheden om lokale initiatieven een rol te laten spelen bij duurzame energie projecten blijft hiermee niet bij beleid op papier, maar krijgt door onze invloed concrete invulling en uitvoering.

Daarom hebben wij als partner de Green Deal Aardgasvrije wijken ondertekend. Wij willen als lokale energiecooperaties Nederland van het aardgas af helpen. En dat kan. Lees hier ons ambitiedocument.

Vertegenwoordiging van onze aangesloten organisaties

ODE Decentraal vertegenwoordigt haar aangesloten leden en organisaties bij de belangrijkste overleggen rondom de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. Wij zijn vertegenwoordigd in:

Lobbyen

Doordat we zo'n sterk netwerk vormen kunnen wij sterke lobby uitvoeren. Een geluid van ODE decentraal is een krachtig geluid van al onze aangesloten mensen, coöperaties, initiatieven, organisaties en bedrijven. Hierdoor worden wij gehoord door politieke partijen en kunnen we invloed uitoefenen op beleid van de Rijksoverheid. Wij hebben er onder andere samen met partijen uit ons netwerk voor gezorgd dat er belangrijke verbeteringen zijn doorgevoerd in de Postcoderroosregeling. Op dit moment zijn we onder meer druk bezig om ervoor te zorgen dat de salderingsregeling blijft. 

Knelpunten aanpakken

Wij pakken de knelpunten aan. We maken gebruik van de ervaring, kennis en kunde  van onze initiatiefnemers en zorgen samen dat nieuwe initiatieven net zo succesvol kunnen zijn als reeds geslaagde initiatieven.

We kunnen knelpunten oplossen omdat we samenwerking mogelijk maken tussen al onze aangesloten partijen
Met onze samenwerkingspartners staan we sterk in ons werk voor meer duurzame energie door burgers in Nederland.

Kennis delen

Onderzoek

Maar we doen ook onderzoek. Bijvoorbeeld naar de manier waarop lokale initiatieven en gemeentes kunnen samenwerken om grondposities te verwerven. Lees het rapport Locaties voor coöperaties.
En naar de mogelijkheid voor een ontwikkelfonds voor energiecoöperaties. Lees hier het onderzoeksrapport ontwikkelfaciliteit coöperaties

HIER Opgewekt

In ons netwerk is een enorme hoeveelheid kennis aanwezig. ODE Decentraal zorgt ervoor dat die kennis gedeeld en gebruikt wordt. Om dit te bereiken werken we nauw samen met HIER Opgewekt. ODE Decentraal levert de voorzitters van de kennisclusters van HIER Opgewekt.

REScoopNL

Waar ODE Decentraal zich bezighoudt met belangenbehartiging en HIER Opgewekt met kennisdeling, is de voornaamste activiteit van REScoopNL het helpen realiseren van zon- en windprojecten.
REScoopNL heeft een eigen juridische identiteit, maar beschouwt zich onderdeel van ODE Decentraal.
ODE Decentraal is via REScoopNL betrokken bij het project REScoopPlus. Dit is een Europees gesubsidieerd project met als doelstelling de beste praktijken van energiebesparingsmaatregelen van energiecoöperaties in Europa te onderzoeken.

Lees hier de Rescoop Positionpaper on clean energy package

Positionpapers

Positionpaper: Samenwerking tussen burgerenergiecoöperaties en lokale overheden

Door de maatschappelijke kracht en draagkracht van burgers en hun organisaties (energieke samenleving) kan de energietransitie versnellen.
Burgers en hun organisaties spreken andere burgers aan en vergroten de acceptatie van noodzakelijke en wenselijke verandering. Het Energieakkoord, met de gemeenten, provincies, waterschappen en ODE Decentraal als mede-ondertekenaar, erkent ook deze noodzaak.  Lees verder

Positionpaper: Samenwerking met netbeheerders

Nederland staat aan de vooravond van een exponentiële groei van duurzame energie in onze energiemarkt. Het energieakkoord en de klimaatrechtzaak zetten druk op de markt en politiek om de doelstellingen te halen. Deze energietransitie vraagt om een nieuwe soort markt. In de positionpaper Samenwerking met netbeheerders  lees je de visie van ODE Decentraal op deze belangrijke ontwikkeling. Lees verder

Position Paper Lokale energiecoöperaties helpen mee Nederland van het aardgas af te krijgen. Download hier

ODE congressen

Wij organiseren elk half jaar een congres voor onze leden. Deze dag staat in het teken van een thema rondom duurzame energie, zoals regelgeving of energiebesparing. Daarnaast is het een gelegenheid om andere leden te ontmoeten, het bestuur te spreken, en eigen ideeën en projecten te delen. 

Lid worden

Sluit je ook aan en maak de groeiende beweging vóór duurzame energie nog sterker!
Als ODE Decentraal lid kun je gebruik maken van het grote duurzame energienetwerk waaruit onze vereniging bestaat. Maar een lidmaatschap biedt meer voordelen. Lees hier verder wat een lidmaatschap voor jou kan betekenen en kies het lidmaatschap dat het beste bij jouw situatie past.