Zo werkt ODE Decentraal

positionering lokale duurzame initiatieven
Vertegenwoordiging van onze aangesloten organisaties
Lobbyen​
Knelpunten aanpakken​
Kennis delen​
Positionpapers​

Belangen behartigen

ODE Decentraal zet zich in voor een doorbraak in de realisatie van duurzame energie-initiatieven door burgers.
Het is niet altijd makkelijk om een duurzaam energieproject te laten slagen. Er spelen veel factoren mee: het kennisniveau, onzekerheid over financiering en/of belemmeringen in wet- en regelgeving.
Wij bundelen de krachten van al onze  aangesloten personen, bedrijven en organisaties om deze doorbraak te realiseren.

Lees hier wat ODE Decentraal voor organisatie is.

Burgers in de energietransitie

Hoe kunnen burgers in de energietransitie zonder obstakels duurzame projecten te kunnen realiseren Lees hier verder (column Siward Zomer) 

Positionering van lokale duurzame initiatieven

Een van onze belangrijkste speerpunten op dit moment is de positionering van duurzame energiecoöperaties. Wij zorgen ervoor dat lokale duurzame energie-initiatieven steeds vaker een belangrijke rol spelen bij duurzame energieprojecten. De wens van overheden om lokale initiatieven een rol te laten spelen bij duurzame energie projecten blijft hiermee niet bij beleid op papier, maar krijgt door onze invloed concrete invulling en uitvoering.

Daarom hebben wij als partner de Green Deal Aardgasvrije wijken ondertekend. Wij willen als lokale energiecooperaties Nederland van het aardgas af helpen. En dat kan. Lees hier ons ambitiedocument.

Vertegenwoordiging van onze aangesloten organisaties

ODE Decentraal vertegenwoordigt haar aangesloten leden en organisaties bij de belangrijkste overleggen rondom de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. Wij zijn vertegenwoordigd in:

Lobbyen

Doordat we zo'n sterk netwerk vormen kunnen wij sterke lobby uitvoeren. Een geluid van ODE decentraal is een krachtig geluid van al onze aangesloten mensen, coöperaties, initiatieven, organisaties en bedrijven. Hierdoor worden wij gehoord door politieke partijen en kunnen we invloed uitoefenen op beleid van de Rijksoverheid. Wij hebben er onder andere samen met partijen uit ons netwerk voor gezorgd dat er belangrijke verbeteringen zijn doorgevoerd in de Postcoderroosregeling. Op dit moment zijn we onder meer druk bezig om ervoor te zorgen dat de salderingsregeling, ookal is het in aangepaste vorm, blijft bestaan. 
Bekijk hier een interview met Siward Zomer over lobby voor energiecoöperaties in Nederland.

Knelpunten aanpakken

Wij pakken de knelpunten aan. We maken gebruik van de ervaring, kennis en kunde  van onze initiatiefnemers en zorgen samen dat nieuwe initiatieven net zo succesvol kunnen zijn als reeds geslaagde initiatieven.

We kunnen knelpunten oplossen omdat we samenwerking mogelijk maken tussen al onze aangesloten partijen
Met onze samenwerkingspartners staan we sterk in ons werk voor meer duurzame energie door burgers in Nederland.

Kennis delen

Onderzoek

We doen ook onderzoek, meestal in samenweking met andere partijen. Lees hier onze rapporten en andere publicaties.

HIER Opgewekt

In ons netwerk is een enorme hoeveelheid kennis aanwezig. ODE Decentraal zorgt ervoor dat die kennis gedeeld en gebruikt wordt via HIER Opgewekt. HIER opgewekt is een samenwerking van HIER Klimaatbureau en ODE Decentraal. ODE Decentraal levert ook de voorzitters van de kennisclusters van HIER Opgewekt.

REScoopNL

Waar ODE Decentraal zich bezighoudt met belangenbehartiging en HIER Opgewekt met kennisdeling, is de voornaamste activiteit van REScoopNL ondersteuning bij het realiseren van zon- en windprojecten.
REScoopNL heeft een eigen juridische identiteit, maar is onderdeel van ODE Decentraal. Alle coo2peraties die zijn aangesloten bij REScoopNL zoijn automatisch lid van ODE Decentraal.
ODE Decentraal is via REScoopNL betrokken bij het project REScoopPlus. Dit is een Europees gesubsidieerd project met als doelstelling de beste praktijken van energiebesparingsmaatregelen van energiecoöperaties in Europa te onderzoeken.

Lees hier de Rescoop Positionpaper on clean energy package

ODE congressen

Wij organiseren elk half jaar een congres voor onze leden. Deze dag staat in het teken van een thema rondom duurzame energie, zoals regelgeving of energiebesparing. Daarnaast is het een gelegenheid om andere leden te ontmoeten, het bestuur te spreken, en eigen ideeën en projecten te delen. 

Lid worden

Sluit je ook aan en maak de groeiende beweging vóór duurzame energie nog sterker!
Als ODE Decentraal lid kun je gebruik maken van het grote duurzame energienetwerk waaruit onze vereniging bestaat. Maar een lidmaatschap biedt meer voordelen. Lees hier verder wat een lidmaatschap voor jou kan betekenen en kies het lidmaatschap dat het beste bij jouw situatie past.