Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners van ODE Decentraal

ODE Decentraal werkt samen met drie andere grote duurzame-energieorganisaties:
 NVDE,
REScoop
HIER opgewekt

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), en werken samen met hen aan belangenbehartiging.
We zijn medeoprichter van Stichting HIER opgewekt. We werken met het HIER Klimaatbureau samen aan innovatie en kennisdeling.
We werken nauw samen met REScoopNL en provinciale koepels van lokale energie coöperaties aan de ontwikkeling van duurzame opwekinstallaties.

logo NVDE
NVDE
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is de organisatie van ondernemers in duurzame energie in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt ruim 1000 bedrijven en energiecoöperaties. Deze organisatie maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. NVDE legt de basis voor een verdere bundeling van brancheorganisaties en bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie. De organisatie beslaat qua leden de volledige keten: duurzame energie producenten, netbeheerders, leveranciers van stroom, warmte en gas en bedrijven die duurzame toepassingen en diensten aanbieden zoals energie opslag, elektrisch vervoer en warmtepompen. Voorzitter van het bestuur is Teun Bokhoven. REScoopNL is een coöperatie van duurzame energiecoöperaties in Nederland. Met als doel: er samen voor zorgen dat duurzame-energieprojecten slagen.

REScoopNL maakt kennis van ervaren leden toegankelijk en helpt kapitaal beschikbaar te stellen voor de ontwikkelingsfase van nieuwe initiatieven. Daarmee wordt de kans op een succesvol project aanzienlijk groter.


REScoop
ODE Decentraal doet mee aan een project gesponsord door de Europese Commissie – REScoop 20-20-20. De EU wil meer duurzame energie productie (RES) en burger initiatieven als coöperaties RES kunnen dat soort projecten versnellen.
ODE Decentraal gaat in dit project de RES coöperatieven in Europa in kaart brengen en documenteren. ODE Decentraal zal daaruit verschillende toonaangevende voorbeelden destilleren en ook mentoren voor nieuwe initiatieven identificeren. Daarnaast worden er financieringsmodellen en organisatiestructuren ontwikkeld voor landen die nog niet zulke coöperaties kennen; ook worden nieuwe projecten begeleid. Maar vooral gaat het om het uitwisselen van informatie met bijeenkomsten, mentoren, site bezoeken en dergelijke. We hopen in de drie jaar die dit project mag duren een levende sociale gemeenschap op het net creëren, met actieve wiki´s in verschillende talen en veel mentoren.
ODE Decentraal werkt in dit project samen met 12 Europese partners.

Naar de website van REScoop
Contactpersoon binnen ODE: Siward Zomer


HIER opgewekt
HIER opgewekt is het kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven Het is een samenwerkingsverband tussen ODE Decentraal en HIER Klimaatbureau. HIER opgewekt werkt aan kennisontwikkeling en kennisdeling, aan de zichtbaarheid van initiatieven en het jaarlijkse Evenement HIER opgewekt. De netwerkbedrijven Stedin, Enexis en Alliander en de VNG maken HIER opgewekt mogelijk.
De website van HIER opgewekt is de landelijke verzamelplek voor kennis over, van, voor en door lokale energie initiatieven.
Via de kennisdossiers publiceert HIER opgewekt regelmatig nieuwe informatie, ontwikkelde modellen, handboeken en brochures. In 2015 is ook voor het eerst de Lokale Energie Monitor uitgebracht.

Kennisclusters HIER opgewekt
Voor kennisontwikkeling werkt HIER opgewekt met kennisclusters. Een kenniscluster is een soort denktank die circa vier keer per jaar bij elkaar komt.
In 2016 zijn de onderwerpen: financiering, zonneparken en coöperatie ontwikkeling, maar ook nieuwe opkomende onderwerpen zoals slimme netten, collectieve warmte en energiebesparing. ODE Decentraal zit deze kennisclusters voor. De output van de kennisclusters wordt ingezet in de programmering van HIER opgewekt.
Het bestuur van stichting HIER opgewekt bestaat uit Thijs de la Court en Felix Olthuis namens ODE-Decentraal en Sible Schöne namens het HIER Klimaatbureau.
Verder vindt er afstemming plaats via regelmatig overleg met de werkorganisatie van HIER opgewekt. Gerwin Verschuur neemt deel aan dit overleg en is hiervoor contactpersoon.