FLEXCoop

FLEXCoop

Wat is FLEXCoop
Waarom FLEXcoop
Waar staan we nu

FLEXCoop artikel over handelen op de onbalansmarkt

Meer info

U kunt de website van FLEXCoop in de gaten houden waar onze deliverables de komende tijd op worden gepubliceerd, en onze Twitter-account om regelmatig updates over het project en nieuws over energiecoöperaties en smart grid-services te lezen.
Download de FLEXCoop flyer

Wat is FLEXCoop

FLEXCoop is een Europees project dat door de Commissie wordt gefinancierd in het kader van het Horizon 2020-programma. Het project is gericht op het bouwen van tools voor demand response, speciaal voor energiecoöperaties.

Binnen het project werken 14 partners samen om het project te ontwikkelen (ontdek alle partners hier). Elk van hen heeft een andere, complementaire expertise voor het project. Onze partners zijn experts op het gebied van Smart Grid-technologieën en demand-response software-nerds, maar er doen ook twee energiecoöperaties mee. Zij bieden een echte basis voor het onderzoek en ze gaan de rol van aggregator uitproberen.

De hulpmiddelen die de partners ontwikkelen, bestaan uit tools op prosumenten-niveau (een slimme box en een speciale app), tools voor de coöperatie (aggregatorhulpmiddelen om apparaten te coördineren) en een platform dat is ontworpen als marktplaats waar aggregators en prosumenten onderling kunnen handelen. De FLEXCoop-oplossing is erop gericht een complete omgeving te bieden waarmee energiegebruikers waarde kunnen creëren met de flexibiliteit van hun verbruik, voor verschillende doeleinden in het elektriciteitsnet.

FLEXCoop staat voor de "decentralisatie" van energiesystemen, het ondersteunt energiesystemen met aanzienlijke hoeveelheden hernieuwbare energie, waardoor mensen meer gelegenheid krijgen om "zelf te consumeren" zonder de koppeling met het gesocialiseerde netwerk te verliezen, omdat FLEXCoop het ook mogelijk maakt om bij te dragen aan de stabiliteit van het netwerk. Ten slotte is FLEXCoop een veilige oplossing, met gegevensprivacy als basis.

FLEXCoop is van plan de lokale economie in Europa te versterken door het mogelijk te maken "coöperatieve aggregators" op te zetten die consumenten toegang en controle verschaffen: individueel energieverbruik en productie transparanter maken voor consumenten; consumenten in staat stellen prosumenten te worden; en uiteindelijk de integratie van meer hernieuwbare bronnen op een community-gestuurde manier.

Waarom FLEXCoop?

Flexibiliteit van coöperaties voor een meer participerend energiesysteem


afb: Heinrich Böll Foundation, Energy Atlas 2018link

In de nabije toekomst zal een steeds groter deel van onze energiebehoeften worden vervuld door elektrische apparatuur die draaien op hernieuwbare bronnen. De flexibiliteit van het verbruik is essentieel om een dergelijk elektriciteitssysteem te beheren op basis van variabele bronnen zoals de wind of de zon. Als pioniers van de energietransitie hebben energiecoöperaties de mogelijkheid om op de voorgrond te treden van deze nieuwe systeembehoeften en nieuwe flexibiliteitsdiensten te ontwikkelen.
Lees het gehele artikel op de FLEXCoop website (Engels)

Waar staan we nu?

FLEXCoop in het eerste jaar 


Van links naar rechts: Liesje (ODE Decentraal), Dominique (Endona, Heeten) en René van ODE Decentraal, Panos van Hypertech, Joan en Carol van Som Energia (Dominique en René zijn ook allebei “friendly users”)

Tijdens het eerste jaar van FLEXCoop heeft het hele consortium de belangrijkste eerste stappen uitgevoerd die de implementatie van het project mogelijk maken.

De technische oplossing fine tunen
De FLEXCoop-partners hebben de meeste aspecten met betrekking tot de context uitgewerkt voor eindgebruikers, de zakelijke vereisten; regelgevende en marktcontext, zowel op nationaal (Spanje en Nederland) als op EU-niveau, en het beoordelen van nieuwe bedrijfsmodellen. We hebben ook de meer technische omgeving verkend door interoperabiliteitsnormen en datamodellen door te voeren voor Demand Response-services; evenals bestaande prestatiemeting en meetmethodieken. Ten slotte hebben FLEXCoop-partners modellen opgezet voor decentrale energiebronnen (verdeeld in vraag, generatie en opslag) en bijbehorende prognose-algoritmen en een raamwerkarchitectuur voor FLEXCoop gedefinieerd, inclusief functionele, technische en communicatiespecificaties.

Proefgebruikers betrekken
Nu er een vroege versie van FLEXCoop beschikbaar is, is het de bedoeling om deze in een realistische omgeving te testen. De pilot-fase zal in twee stappen plaatsvinden.

1) Drie mensen van ODE Decentraal en Som Energia treden op als "friendly users" , de allereerste proefpersonen die de Smart Box tegen het einde van november hebben geïnstalleerd. Zij geven feedback geven om e.e.a. verder te verfijnen.

2) Als dit klaar is, wordt de eerste versie van de FLEXCoop-oplossing geïmplementeerd in 17 extra huishoudens, geselecteerd uit de twee deelnemende coöperaties: Endona uit het Overijsselse Heeten en Som Energia uit Spanje.

De installatie zou in april 2019 moeten plaatsvinden. Het proces wordt uitgevoerd door de coöperaties met steun van de technische partners.

 

FLEXcoop: Kunnen burgers handelen op de Onbalansmarkt?

Kunnen burgers net als grootverbruikers ook handelen op de onbalansmarkt? FLEXcoop is een onderzoeksproject waar onder meer ODE Decentraal, de Spaanse duurzame energie coöperatie Som EnergiaREScoopEU en Escozon aan meewerken, om dit uit te zoeken. Het project FLEXcoop heeft hiervoor subsidie ontvangen vanuit het Europese programma Horizon 2020.

De onbalansmarkt is de dagmarkt voor energie. Duurzame energiecoöperaties hebben veel burgers als leden, daarom zijn zij de aangewezen partij om met het project FLEXcoop uit te zoeken hoe burgers zich kunnen manifesteren als partij op die onbalansmarkt.

Pilots
De Kickoff bijeenkomst van het project werd op 18 oktober gehouden. De komende drie jaar wordt onderzocht of en op welke manier duurzame energiecoöperaties in Europa vanuit hun duurzame energieaanbod en de energievraag van de huishoudens van de aangesloten coöperaties kunnen handelen op de Onbalansmarkt. Er worden daarvoor twee pilots opgezet, in Spanje door Som Energia en in Nederland vanuit ODE Decentraal.

Vraag en aanbod
De energiemarkt is er helemaal aan gewend dat het energie-aanbod gestuurd wordt op basis van de vraag die er op elk moment is. Energiebedrijven kunnen haarfijn voorspellen op welke momenten er veel of weinig vraag is naar energie. Grootverbruikers spelen daar handig door op momenten van grote energievraag tegen een vergoeding weinig energie te gebruiken. Of tegen een vergoeding weinig energie te gebruiken als de vraag heel erg groot is. Denk hierbij aan grote koel-vrieshuizen

Steeds meer duurzame energie
Dit gaat veranderen met de verduurzaming van ons energiesysteem. Er wordt steeds meer duurzame energie aangeboden op het net. En, zoals iedereen wel weet, duurzame energiebronnen leveren niet constant dezelfde hoeveelheid energie. De energievraag moet daarom steeds meer worden afgestemd op het aanbod.

Verdienen aan de onbalansmarkt
Als je alle energiecoöperaties bij elkaar optelt, dan heb je een enorme energiegrootverbruiker en –aanbieder van burgers bij elkaar. Hoe kunnen de coöperaties dit inzetten om ook te verdienen aan die Onbalansmarkt. Door te kunnen voorspellen wanneer de huishoudens van de leden een grote energievraag hebben en te kunnen voorspellen wanneer er veel duurzame energieproductie is, worden burgers ook op deze markt een belangrijke speler.

Vergoeding
Of dat allemaal technisch mogelijk is en of er een business case voor te maken valt, wordt onderzocht binnen FLEXcoop. Het gaat hierbij niet alleen om hoeveel we duurzaam opwekken, maar vooral ook dat van buitenaf wordt bepaald wanneer de aangesloten leden hun elektrische auto’s kunnen opladen, wanneer hun vriezers een tandje bij moet zetten en wanneer ze hun wasjes kunnen gaan draaien. Het mooiste is natuurlijk dat deze huishoudelijke activiteiten worden afgestemd op het duurzame energie-aanbod van het moment en dat er ook nog een vergoeding tegenover staat als je dit netjes uitvoert.

Wilt u meer weten over dit project, stuur dan een mail naar René van Vliet

This project has received funding from the under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773909