De geschiedenis van ODE Decentraal

ODE Decentraal is ontstaan op 18 april 2015 uit een fusie van de organisaties  ODE en e-Decentraal. Samen vormen deze twee organisaties nu één sterke organisatie die de belangen behartigt van burgers en coöperaties die zich inzetten voor meer duurzame energie in Nederland.

ODE werkt al sinds 1979 aan meer duurzame energie in Nederland. ODE is de broedplaats geweest voor zeer succesvolle windcoöperaties, die samen honderden windmolens plaatsten. ODE heeft daarnaast sterk bijgedragen aan de in 2014 aangetikte grens van 1 gigawatt aan zonne-energie in Nederland.
Na 35 jaar van pionierswerk begint duurzame energie een gevestigd belang te worden.
De vereniging begon met zo'n 150 leden. Geleidelijk professionaliseerde ODE en kreeg de vereniging een eigen bureau. Al snel groeide het aantal leden tot rond de duizend, waarna het ledental stabiliseerde.
Een aantal vaste medewerkers deed in de jaren ’90 van de vorige eeuw onderzoek uit vanuit het eigen ODE-Bureau. Door bezuinigingen verdwenen deze gesubsidieerde arbeidsplaatsen.
ODE blijft een vereniging die bestaat uit leden met idealen, die er samen voor zorgen dat de vereniging ook zonder subsidies kan blijven voortbestaan. Juist de belangeloze inzet vanuit milieu-uitgangspunten is een sterke troef bij het streven naar meer duurzame energie.

e-Decentraal was een koepelorganisatie voor duurzame energiecoöperaties. Alle leden van e-Decentraal zijn rechtspersonen en geen natuurlijke personen geweest. De missie van e-Decentraal was: duurzame decentrale energie van, voor en door alle burgers.

e-Decentraal zette zich in voor de volgende doelen:

  • De belangen van initiatiefnemers behartigen bij wet- en regelgevers;
  • Het wegnemen van barrières voor decentrale opwek van duurzame energie;
  • Het samenbrengen van initiatiefnemers en hen in staat stellen initiatieven uit te voeren.

e-Decentraal werkte onder andere samen met HIER opgewekt. Bij e-Decentraal waren in 2015 zo’n 75 leden aangesloten, waarvan het merendeel energiecoöperaties. Ook ODE was lid van e-Decentraal.