Bestuur

Het bestuur van ODE Decentraal bestaat uit acht leden die elk hun eigen portefeuille hebben. Onze bestuursleden hebben vanuit diverse achtergronden ervaring in de duurzame energiesector. Hieronder leest u meer over ons bestuur. Daarnaast heeft ODE Decentraal een directeur.

 

Trees Janssens, voorzitter
Trees is geboren en getogen in het land van zon, wind en water, de energierijke provincie Zeeland. Na haar studie Informatiemanagement, enkele functies in het bedrijfsleven en een master’s degree in Total Quality Management startte ze in 1993 haar eigen organisatieadviesbureau. Haar professionele focus ligt op duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid.
In 1989 kwam ze voor het eerst in aanraking met een burgercoöperatie voor duurzame energie: Zeeuwind. Ze  sloot zich aan als lid. In 2012 werd ze directeur van diezelfde coöperatie, algemeen bestuurslid van NWEA en deelnemer in REScoopNL, DE Unie en ODE.
Inmiddels is ze terug op haar stek in Middelburg als adviseur voor duurzame ontwikkeling en projectmanager van transities. Ze begeleidt gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en groepen burgers in hun streven een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.
Haar missie als voorzitter is om met het bestuur en de leden een spil te vormen in de praktische toepassing van duurzame energie vanuit burgerkracht door kennisuitwisseling, netwerken en belangenbehartiging.

Felix Olthuis, voorzitter windsectie
Felix geeft leiding aan het Windplatform en houdt zich bezig met de ontwikkeling van strategie en beleid van de vereniging. 
Daarnaast is hij sinds 2014 voorzitter van het bestuur van REScoop NL.
Ook als voorzitter van Kennemerwind is hij met duurzame energie bezig. 

René van Vliet, penningmeester 
René is verantwoordelijk voor het financiele beleid van de vereniging, het financiele jaarverslag, en projectfinanciering. Daarnaast houdt René zich bezig met strategie en algemeen beleid en verzorgt hij de ledenadministratie. Hij is sinds april 2012 penningmeester (voor de fusie bij ODE) en sinds april 2013 tevens penningmeester van de stichting ODE Projecten.
Over duurzaamheid zegt René:  "zelf ben ik nog geen toonbeeld van duurzaamheid, maar ik begin steeds meer te beseffen dat er geen keuze is. We moeten een andere weg inslaan. Niet de planeet uitputten, maar de opbrengsten oogsten en ook veilig stellen dat in de toekomst alle bewoners van de aarde een volwaardig bestaan kunnen hebben. Duurzaamheid en/of rentmeesterschap is mijns inziens geen geitenwollen sokken-onderwerp meer. Echte passie voor duurzaamheid zet aan tot nieuwe innovaties. Op een andere manier naar dingen kijken en op een andere manier problemen samen oplossen. Dat brengt vooruitgang, in combinatie met welvaart. Dus duurzaamheid levert een goede combinatie van People, Planet en Profit". 

Cora Gijswijt, bestuurslid Evenementen
 Cora is sinds 2012 bestuurslid en sinds 2013 redacteur van het blad BODE. Ze zet zich in voor strategie-ontwikkeling en organiseert halfjaarlijks het ODE Decentraalcongres.
Over haar motivatie zegt ze: "Mijn werkgebied is de gebouwde omgeving en mijn opdrachtgevers zijn vooral overheden en woningcorporaties. Mijn opdrachten zijn gericht op het in de praktijk brengen van duurzaamheid en duurzame aanbesteding.Ik gebruik met name mijn soft skills hiervoor: begeleiding, coaching van teams en individueel. Participatie of empowering van de eindgebruikers, of gewoon bij burgers, woninghuurders, eigenaar/bewoners, consumenten vind ik cruciaal bij het realiseren van duurzaamheid in de GO. Het bereiken van een duurzame samenleving kan niet zonder echte samenwerking van marktpartijen:  kennisinstituten, overheden, bedrijfsleven.  Daar ontbreekt het mijn inziens nog aan. De techniek is er en ontwikkelt zich door. De sociale innovatie en de proces innovatie staat nu nog in de kinderschoenen.
Mijn uitgangspunt zijn de vier P's van People, Prosperity, Planet en de P van proces innovatie. Onder deze P valt voor mij ook de sociale innovatie.
Wat motiveert mij voor ODE? Eigenlijk is dat heel simpel. ODE heeft als doelstelling grootschalige toepassing van kleinschalige opwekking van duurzame energie. Kortom: ieder huishouden, kleine en grote bedrijven wekken duurzame energie op: kleinschalige locale energiebedrijven in handen van de eindgebruikers. Afhankelijkheid van onbetrouwbare partijen is daarmee ten einde en empowering is daar. Binnen mijn werk is dit mijn passie" 

Jeroen Verschelling, bestuurslid BODE
Jeroen is verantwoordelijk voor contacten met bedrijfsleden, voor de BODE, en het leiding geven aan de ontwikkeling van nieuwe diensten van de vereniging. Ook houdt hij zich bezig met de strategie en het beleid. Hij is bestuurslid sinds oktober 2012. Over zichzelf vertelt hij: "Ik studeerde Elektrotechniek aan in Vlissingen (HTS, 1993) en manufacturing management in Birmingham (M.Sc., 1994). Na mijn studie voerde ik onderzoek uit naar waterkracht en aardwarmte in IJsland, werkte part-time aan pico hydropower in de Filipijnen, stortte ik mij op zonne-energie bij ECN en vanaf 1995 was ik adviseur bij Ecofys met projecten in Europa en Afrika. In 1999 werkte ik bij de UNDP in New York, om daarna als senior adviseur bij Ecofys terug te keren. Vanaf 2004 werkte ik aan de oprichting van Kamworks, een Cambodjaans zonne-energiebedrijf. In 2008 brak Kamworks door met de ontwikkeling van een prijswinnend zonne-energie lampje Moonlight. Ondertussen ontwierp en bouwde ik een woning op zonne-energie, die zonder air-conditioning toch koel moest blijven in tropisch Cambodja.
In 2008 verhuisde ik naar Cambodja voor een periode van 3 jaar om leiding te geven aan Kamworks. Inmiddels ben ik terug in Nederland en ben ik bestuursvoorzitter van Kamworks en werk daarnaast aan enkele energiebesparende uitvindingen."  

Thijs de la Court, algemeen bestuurslid
Thijs studeerde biologie aan de VU in Amsterdam. Tijdens zijn studie was hij vrijwilliger bij de World Information Service on Energy (Kernenergie, Nee Bedankt). Daar begon ook zijn carrière in de milieubeweging. Met voldoende netwerk, schrijfervaring en kennis om op eigen benen te staan, werkte hij daarna twee jaar voor de werkgroep ontwikkelingssamenwerking van de Raad van Kerken (aan strategische grondstoffen), om daarna weer bij WISE terug te keren. Hij zat in tal van besturen (Milieudefensie, Natuurmonumenten en HIVOS), werkte enkele jaren in India voor een Indiase milieubeweging en startte na terugkeer een eigen bureau ‘Milieu en Samenleving’. Hij werd directeur van COS Noord-Holland, een van de Centra voor Internationale Samenwerking en zette later als campagneleider voor COS Nederland klimaatcampagnes en activiteiten op in heel Nederland.
Na een verhuizing naar Lochem raakte hij daar betrokken bij de lokale GroenLinksfractie. In Lochem was hij wethouder.

Jeroen Pool, algemeen bestuurslid
Jeroen is officieel toegetreden tot het bestuur op 13 mei 2017. Jeroen over zijn drive: De omslag van fossiele naar duurzame energie gaat me zeer aan het hart, vooral vanwege de ingrijpende en onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering voor komende generaties. Voor mij persoonlijk gaat dat om mijn dochter (en latere generaties), die ik van harte een gezonde, duurzame en mooie leefomgeving gun. Ik werk met enthousiasme op twee niveaus, in de lokale praktijk met coöperatie HET, Hilversumse Energie Transitie, en landelijk in het bestuur van ODE Decentraal.
Daar draag ik graag bij aan het verbeteren van condities voor lokale energiecoöperaties, als belangrijke partners in de energietransitie die vooral door en met burgers moet worden vormgegeven. De wisselwering tussen in de lokale praktijk met de knieën in de modder staan en landelijk bijdragen aan ‘minder modder’ zie ik als zeer vruchtbaar.

Jan Schouw, algemeen bestuurslid
Jan is officieel toegetreden tot het bestuur op 13 mei 2017. Jan over zijn motivatie: Ik ben opgegroeid in een landelijk gebied en opgeleid tot ecoloog. Die combinatie heeft me gevormd en mijn loopbaan bepaald. Ben ondertussen al meer dan 30 jaar met duurzaamheid en dan specifiek 'energie' bezig. Als docent, ambtenaar, ondernemer, investeerder en de laatste jaren vanuit onze lokale energiecoöperatie BRES in Breda.
Energietransitie is voor mij een soort tweede natuur geworden; waarbij ik vooral geïnteresseerd ben in de manieren waarop we dit moeten organiseren en financieren. Lokale energiecoöperaties zie ik als een krachtig instrument, waarbij ik graag een pleidooi houd voor verdere professionalisering. En daarom hou ik me ook op provinciaal en landelijk niveau bezig met de ontwikkeling en financiering van energiecoöperaties. Als bestuurslid van de landelijk coöperatie HOOM ben ik specifiek betrokken bij de lastige opgave om de bestaande woning te verduurzamen. Ik wil graag met mijn ervaringen bijdragen aan de verdere groei van onze beweging als bestuurslid van ODE.

Siward Zomer, directeur
Siward is ook voorzitter van De Windvogel en bestuurder bij REScoop.eu.
Volgens Siward is de energietransitie is een buitengewone kans om de energiesector als belangrijk deel van de economie te democratiseren voor en door burgers, individueel of in georganiseerd in een collectief, zoals een energiecoöperatie. Coöperaties kunnen dankzij hun organisatievorm de burger het beste betrekken bij duurzame energie. In de komende jaren zal de burger een sterke positie moeten verwerven om dominant te worden in de energiesector.
Om deze positie te bemachtigen moeten de energiecoöperaties wel de kans krijgen om zich te kunnen manifesteren in een energiemarkt, die nu voornamelijk nog gedomineerd wordt door grote internationale bedrijven. ODE Decentraal moet daarom de positie van energiecoöperaties versterken door de professionalisering van energiecoöperaties te faciliteren en bij de overheden de belangen van energiecoöperaties te behartigen.