ANBI Status

Sinds 1 januari 2008 is de Vereniging ODE door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn giften aan ODE sinds 2008 aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Een ANBI beschikking geeft goeddoelinstellingen en haar donateurs toegang tot een aantal fiscale faciliteiten.  

Hierbij vermelden wij de kerngegevens van ODE Decentraal als ANBI-erkende organisatie. Wij zijn bekend als Organisatie Hernieuwbare Energie Decentraal. Informatie over bestuursleden en -functies vindt u hier.
Ons RSIN nummer is 005835434, ons rekeningnummer NL12TRIO0212181793 (Triodos) en onze KVK nummers 40.531.276 (Vereniging)  en KvK Stichting ODE Projecten (nr. 30.251.060).
Informatie over onze adresgegevens vindt u hier.
Onze bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen voor hun werk alleen een vrijwilligersvergoeding conform de regels die de Belastingdienst daarvoor heeft opgesteld.
Ons beleidsplan vindt u hier. Klik hier voor de jaarrekening 2014 die op 18 april 2015 tijdens de ALV door de leden werd vastgesteld.