Nieuws

Escozon en Energie Samen in TenneT pilot voor balanshandhaving

12 februari 2019

De Heetense coöperatie Escozon draait, in samenwerking met Energie Samen, mee in een pilot van Tennet voor balanshandhaving op het elektriciteitsnet. Escozon en Energie Samen gaan kijken of het mogelijk is wind- en zonneparken in te zetten voor balanshandhaving. In theorie kunnen windmolens minder gaan draaien, of kan elektriciteit worden afgeleid naar een opslag. Of dit werkt en of er een verdienmodel is, moet blijken uit de pilot.

Balans
Het net moet altijd in balans zijn. Duurzame energiebronnen als zon en wind leveren niet constant dezelfde hoeveelheid energie. Omdat er steeds mee zonne- en windenergie op het net worden aangeboden moeten er oplossingen gevonden worden voor balanshandhaving. De pilot van Tennet onderzoekt de mogelijkheden om met behulp van blockchaintechnologie flexibiliteit te leveren voor balans op het elektriciteitsnet

Regelvermogen
Kolen- en gascentrales zijn de conservatieve energiebronnen met regelvermogen. De pilot van Tennet is bedoeld om te onderzoeken welke alternatieve vormen van regelvermogen er zijn om deze rol te kunnen overnemen van fossiele centrales.

FLEXCoop
Escozon en Energie Samen werken ook gezamenlijk mee in het Europese project FLEXCoop dat software en hardware ontwikkelt waarmee de flexibiliteit van het energiegebruik van huishoudens gebundeld kan worden. De twee partijen onderzoeken of de technische mogelijkheden die ontwikkeld worden binnen FLEXCoop ook gekoppeld kunnen worden met de pilot van Tennet. 

Lees meer:  persbericht TenneT
Lees meer over  FLEXcoop De projectwebsite vindt u hier