Nieuws

Provincie Utrecht ondersteunt Utrechtse energiecoöperaties

08 november 2018

Voor energiecoöperaties is de komende jaren een steeds grotere rol weggelegd in de ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten. In het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord staat de ambitie dat duurzame energieprojecten voor 50 procent in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Minister Wiebes zet hiertoe momenteel een ondersteuningsstructuur op. Vooral omdat lokaal gedreven mensen bevlogen zijn om met de eigen gemeenschap, middels lokaal zeggenschap en in lokaal eigendom duurzame energieprojecten te ontwikkelen, stelt de provincie Utrecht budget beschikbaar om deze lokale initiatieven te ondersteunen.

Pim van de Berg, gedeputeerde Energietransitie van de provincie Utrecht: : “Lokale energie-initiatieven in de provincie Utrecht komen te vaak niet tot realisatie doordat zij expertise en met name capaciteit missen. Energiecoöperaties gaan daarom onder begeleiding van REScoopNL (coöperatie van duurzame energiecoöperaties in Nederland) ondersteuning krijgen voor een aantal uren om duurzame energie projecten verder te brengen, van de initiatieffase naar de haalbaarheidsfase en later de realisatiefase. Lokaal actieve mensen lopen mee met professionele ontwikkelaars die lokale energieprojecten helpen realiseren. Zo wordt de kennis overgedragen naar de lokale partijen. Ik faciliteer deze ondersteuning graag samen met de NMU en REScoopNL zodat de lokale initiatieven / energiecoöperaties goed voorbereid worden op gebruikmaking van het landelijk ontwikkelfonds van minister Wiebes.”

De lokale initiatieven, vertegenwoordigd door hun landelijke coöperatie REScoopNL, en de Natuur en Milieufederatie Utrecht hebben een plan opgesteld om de coöperatieve beweging in de provincie Utrecht zo goed mogelijk op weg te helpen om coöperatief duurzame energie te kunnen ontwikkelen. Door deze ondersteuning nu reeds op te starten, kunnen zij straks optimaal gebruik maken van de landelijke ondersteuningsfaciliteit van Minister Wiebes (die in 2019 verwacht is).

Woensdag 7 november tijdens de U-Thuis bijeenkomst is de samenwerking feestelijk bekrachtigd in aanwezigheid van gedeputeerde Pim van de Berg.