Nieuws

Participatie, ook bij Wind op zee!

26 september 2018

Wind op zee is een belangrijke pijler van de energietransitie. Burgers willen dat ook zo ervaren, net als bij Wind op land moeten burgers kunnen participeren in wind op zee projecten en er stroom van kunnen betrekken. Een Kamermotie (juni 2017) vraagt dit mogelijk te maken. En inmiddels is de Vereniging Participatie Wind op Zee (PWOZ) van start gegaan, die dat wil realiseren voor burgers, bedrijven en gemeenten. Gesteund door Urgenda, ODE-Decentraal en Meewind.

De Vereniging PWOZ in actie
Participatie in Wind op zee is gewenst, maar in Nederland tot nu toe nog niet gerealiseerd. De Vereniging PWOZ wil daar verandering in brengen en gaat zich de komende tijd vooral richten op:

● Mobiliseren. De Vereniging wil de belangstelling bij burgers, bedrijven en particulieren zichtbaar maken en de stem van deze potentiële participanten mobiliseren. Hoe meer leden, hoe sterker de wens tot participatie. Op de website van de Vereniging kan men zich aanmelden als lid en zijn belangstelling kenbaar maken.

● Overleg/Lobby. De Vereniging zal het overleg met de overheid en met consortium-partijen voortzetten om participatie te bepleiten. Door pragmatisch na te gaan of participatie samen met een consortium ergens efficiënt vorm kan krijgen. En door participatie een sterkere plaats in het beleid te geven. Is het niet als tender-criterium, dan bijvoorbeeld als Voorschrift in het Kavelbesluit.

● Noordzee-visie. Windenergie krijgt op de Noordzee vorm te midden van visserij, ecologie en andere belangen en waarden. Hoe luidt het goede verhaal over de Noordzeewind? De Vereniging wil de leden een stem geven over de wenselijke ontwikkeling van een duurzame Noordzee,

● Transitiemotor? Stel dat de participanten bereid zijn om hun rendement te herbeleggen in een Fonds waarmee energietransitie-projecten op land gefinancierd gaan worden. Dan kan de Noordzeewind een Transitiemotor worden.

Steun PWOZ via de website!
De Vereniging PWOZ is van start, gesteund door Urgenda, ODE-Decentraal en Meewind. Windparken op zee, net als op land, gedragen door burgers, bedrijven en gemeenten, daar gaan we voor. Participatie en draagvlak zijn essentieel voor de energietransitie en daarmee voor de uitvoerbaarheid’, stelt het nieuwe Klimaatakkoord (in hoofdlijnen).

Spreekt u dit aan, doet u mee? Ga dan naar de website en geef uw steun. Dan maken we ons samen sterk voor PWOZ!

Contact
Vereniging Participatie Wind op zee (PWOZ)
https://pwoz.nl
info@pwoz.nl