Nieuws

zonnedak Dudok Arena 2 van Hilverzon aangesloten op net

05 juli 2018

Zonnedak Dudok Arena 2 is officieel aangesloten op het elektriciteitsnet. Met de opening van Zonnedak Dudok Arena 2 beheert HilverZon in totaal 3.752 zonnepanelen voor ruim 350 deelnemers verspreid over zeven locaties in de gemeente. Met de ingebruikname van het tweede zonnedak op sporthal Dudok Arena heeft HilverZon namens de deelnemers één miljoen euro geïnvesteerd in zonnepanelen.

plattegrond met collectieve locaties Hilverzon

Daarbij meldt de energiecooperatie een recordhoeveelheid opgewekte stroom in mei 2018. Gemiddeld neemt een deelnemer 10,5 panelen af om de eigen stroom af te dekken. Een zonnepaneel wekt bijna 250 kWh op per jaar, oftewel ruim 20 kWh per maand. Met een opbrengst van gemiddeld 44 kWh per participatie zal mei 2018 nog heel lang de ranglijst aanvoeren van de hoogste maandopbrengst per participatie. In de maand mei werd ook een recordaantal uren zon gemeten: 290 uren, tegen 213 uren gemiddeld (bron: knmi).

Aernoud Olde, oprichter en voorzitter: ‘Met deze investering spreken Hilversummers hun vertrouwen uit in HilverZon en in duurzame stroom. Als organisatie zijn we hier ook heel blij mee. Echter Hilversum heeft veel meer huishoudens en verbruikt nog veel meer stroom; wij werken daarom stug door aan de werving van deelnemers aan onze projecten en aan meer projectdaken.’ 

Roy de Boer, deelnemer van het eerste uur, vult aan: ‘Ik ben gaan meedoen aan HilverZon toen bleek dat op mijn dak niet veel zonnepanelen konden liggen. Mijn investering in zonnepanelen op een gemeenschappelijk dak draait al sinds begin 2016 volop. Ik heb bij de eerste investering, en ook bij de jaarlijkse vergaderingen over de opbrengst, steeds het vertrouwen gekregen dat de coöperatie voor mij werkt en niet voor de winst. En ik vind het fantastisch dat ik lokaal duurzame stroom opwek terwijl de installatie niet op mijn eigen huis staat!’

HilverZon is lid van de coöperatie ‘Om | Nieuwe Energie’. Dit collectief van energiecoöperaties in Nederland wil niet langer afhankelijk zijn van de grote grijze energiebedrijven of energie uit anderen landen. Het collectief wekt met meer dan 35 coöperaties 100% duurzame lokale energie op door heel Nederland. Om | Nieuwe Energie levert stroom aan 300.000 huishoudens in Nederland. Deelnemers in HilverZon en consumenten kunnen via HilverZon energie afnemen bij Om.

Met de inhoud van de nieuwe Kamerbrief van minister Wiebes, ‘Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie’ van begin juni, kan HilverZon op volle kracht vooruit: de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten dat de postcoderoosregeling tot minimaal 2020 haar prominente plek in de stimulering van energie-opwek-projecten behoudt. Olde over deze brief: ‘Wat heel positief stemt in de brief is dat er consistent beleid gevoerd wordt en dat het mogelijk blijft om enige jaren vooruit te denken. Wat verder aanspreekt in de brief is dat het in de toekomst het meest gunstigst blijft om de zelf opgewekte energie ook daadwerkelijk zelf te gebruiken. Hiermee sorteert de minister voor op een toekomst waarbij mensen of groepen mensen dankzij buurtbatterijen en dergelijke voorkomen dat energie via het elektriciteitsnet getransporteerd hoeft te worden. Een wenkend perspectief, ook voor HilverZon en Hilversum.’

HilverZon biedt Hilversummers nog steeds de mogelijkheid te investeren in een zonnedak; er zijn nog zonnepanelen op de Zonneweide op Anna’s Hoeve en op de sporthal Dudok Arena beschikbaar. Deze zijn beschikbaar op basis van postcode. Alle inwoners van Hilversum kunnen deelnemen aan projecten van HilverZon, behalve de inwoners van de Hilversumse Meent omdat deze postcode niet te koppelen is aan een HilverZonnedak. HilverZon werft momenteel locaties voor nieuwe projecten in de hele gemeente, aanmelden van een beschikbaar dak is altijd mogelijk.