Nieuws

ODE Decentraal onderhandelt mee over het Klimaatakkoord

29 maart 2018

ODE Decentraal heeft een plaats heeft toegewezen gekregen aan een van de sectortafels van het Klimaatakkoord. Als vertegenwoordiger van de burger(organisaties) in de energietransitie neemt onze directeur Siward Zomer plaats aan de Sectortafel voor elektriciteit.

In het Klimaatakkoord wordt gestuurd op één centraal doel. Er wordt dus niet zozeer meer onderhandeld over hoeveel duurzame energie, maar over hoe we daar komen. In de energietransititie en dus ook in deze onderhandelingen zullen de energiecoöperaties een belangrijke rol gaan spelen.

Minister Wiebes hoopt aankomende zomer de hoofdlijnen van een Klimaat- en energieakkoord voor de periode tot 2030 te kunnen presenteren.

Nederland gaat maatregelen nemen voor een CO2-emissiereductie van 49 procent ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord is één van de twee belangrijke pijlers onder deze nationale ambitie. De andere belangrijke pijler is de Klimaatwet, waarin het kabinet de hoofdlijnen van het klimaat- en energiebeleid wil vastleggen. Het Klimaatakkoord heeft als doel burgers en bedrijven aanzetten tot maatregelen.

Voor de onderhandelingen is gekozen voor een structuur met vijf sectorale tafels en één coördinatieoverleg. Aan de sectortafels zitten in ieder geval de partijen die daadwerkelijk zelf een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Lees hier meer over het Klimaatakkoord en welke partijen nog meer aan tafel zitten