Nieuws

Wat was er voor coöperaties te beleven op de klimaattop in Bonn?

22 november 2017

REScoop.eu en ODE Decentraal, als lid van REScoop.eu, leverden sprekers op diverse congressen die gelieerd waren aan de klimaattop. Zo was er een side event georganiseerd door de 100% Renewable Energy Cities & Regions Network voor energiecoöperaties en lokale overheden vanuit de hele wereld.

Siward Zomer vertelt dat het erg inspirerend was om verhalen en meningen uit te wisselen. “Of het nu een duurzame energie coöperatie uit Mali was, uit Amerika, Mexico, of uit Japan, we zijn het helemaal eens met elkaar. Onafhankelijk van elkaar werken we volgens dezelfde filosofie: lokaal waardebehoud, democratisering van het energiesysteem en zeggenschap. Maar in sommige landen zijn de problemen natuurlijk wel een stuk extremer dan bij ons. Zo zijn in Mexico windcoöperaties opgericht om het hoofd te bieden tegen grote energiebedrijven die lokale boeren van hun land verjagen om grote windparken te ontwikkelen. En in Japan voeren ze een felle strijd tegen, zoals zij het noemen, de nucleaire maffia.”

REScoop Mecise
Verder zijn de plannen voor het Europese coöperatieve investeringsfonds REScoop Mecise verder uitgewerkt. REScoop Mecise staat voor REScoop Mutual for Energy Communities Investing in a Sustainable Europe

Het is een nieuw project, mogelijk gemaakt door het Europese Horizon 2020 fonds. Het doel van het project is het opzetten van een Europees fonds voor financiële ondersteuning van duurzame energiecoöperaties die nieuwe projecten hebben opgezet op het gebied van duurzame energie en/of energiebesparing en niet voldoende eigen vermogen kunnen ophalen uit hun lokale omgeving.

“Zo hebben straks een internationaal fonds dat fungeert als vangnet voor kleinere startende coöperaties,” aldus Zomer.
Het wordt een fonds van 100 miljoen Euro voor initiatieven in heel Europa. In eerste instantie zetten de aangesloten coöperaties van REScoop.eu dit fonds zelf op, ook financieel. Als het eenmaal is opgestart, dan wordt ook een deel gefinancierd vanuit het Junckerfonds (Officieel genaamd European Fund for Strategic Investments (EFSI)). Zo blijft er voldoende geld in kas om startende coöperatieve duurzame energieprojecten te blijven ondersteunen.