Nieuws

Coöperaties helpen Nederland van het aardgas af

ODE Decentraal
09 maart 2017

Lokale energiecoöperaties helpen Nederland van het aardgas af
Branchevereniging legt stevige ambitie neer voor de sector

De Nederlandse duurzame energiecoöperaties, verenigd in branchevereniging ODE Decentraal, gaan de 30 gemeenten, 5 netbeheerders, en de 12 provincies, als partner ondersteunen in de Green Deal Aardgasvrije Wijken. Daarmee helpt de sector Nederland om van het aardgas af te komen. Ze heeft de ambitie om een sleutelrol te pakken in deze warmtetransitie.

Lokale coöperaties onmisbaar
Volgens ODE Decentraal zijn lokale energiecoöperaties onmisbaar om Nederland van het aardgas af te helpen: “Duurzame energiecoöperaties mobiliseren de betrokkenheid en inzet van de bewoners. Ze bewaken het efficiënt gebruik van gemeenschapsmiddelen en staan voor het belang om lokaal aanwezige bronnen, kennis en kapitaal in deze aardgastransitie te laten renderen voor de gemeenschap. De energiecoöperaties zorgen ervoor dat de belangen van de bewoners gelijk opgaan met die van alle andere spelers. Zo helpen wij mee Nederland van het aardgas af te krijgen,” aldus ODE Decentraal directeur Siward Zomer.

Stevige ambities
ODE decentraal legt zichzelf stevige ambities op om dit doel te bereiken: in 2025 wil zij, als coöperatieve duurzame energiebeweging in Nederland, een niet weg te denken factor in het energiesysteem zijn. Het ledenaantal van de gezamenlijke coöperaties moet groeien van 50.000 in 2016 naar 1 miljoen anno 2025. Hun productie van duurzame energie groeit van 300 miljoen kWh (1 PJ) in 2016 naar 6 miljard kWh in 2025, (20 PJ) en van de leden zijn er in 2025 ten minste 200.000 overgestapt naar duurzame warmte. Dit levert een energiebesparing op van 1,5 miljard kWh (5,4 PJ). Het ambitiedocument is te lezen op de website van ODE Decentraal.

Green Deal Aardgasvrije Wijken
Minister Kamp van Economische Zaken ondertekende op 8 maart samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders, en de 12 provincies de Green Deal Aardgasvrije Wijken die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de ondertekening van de Green Deal wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet bij de presentatie in december vorig jaar, de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. De partijen die de Green Deal ondertekenen worden ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten.