Nieuws

 • Escozon en Energie Samen in TenneT pilot voor balanshandhaving

  12 februari
  De Heetense coöperatie Escozon draait, in samenwerking met Energie Samen, mee in een pilot van Tennet voor balanshandhaving op het elektriciteitsnet. Escozon en Energie Samen gaan kijken of het mogelijk is wind- en zonneparken in te zetten voor balanshandhaving. In theorie kunnen windmolens minder gaan draaien, of kan elektriciteit worden afgeleid naar een opslag. Of dit werkt en of er een verdienmodel is, moet blijken uit de pilot.Lees meer
 • Kennisbijeenkomst energiebesparing 15 februari

  11 januari
  Uit onderzoek van de Universiteiten van Twente en Kreta blijkt dat coöperaties heel succesvol zijn met energiebesparing. Door hun aanpak, maar vooral ook door hun rol in de lokale gemeenschap, zijn ze in staat om besparingspercentages van zelfs 20% of meer te halen. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. Leer er alles over tijdens onze kennisbijeenkomst Energiecoöperaties en energiebesparing op 15 februari in Utrecht! Doe mee en meld je alvast aan!Lees meer
 • 15 februari: kennisbijeenkomst energiecoöperaties en energiebesparing

  19 december
  Wist u dat energiecooperaties erg succesvol zijn bij het aanjagen van energiebesparingsprojecten? U had vast al zo’n vermoeden, maar uit wetenschappelijk onderzoek dat de afgelopen drie jaar binnen het Europese project REScoop PLUS is gehouden, blijkt nu ook dat energiecoöperaties daar zeer goede resultaten mee boeken. Op vrijdag 15 februari 2019 organiseren wij een kennisbijeekomst over de belangrijke rol die energiecoöperaties hebben als het gaat om energiebesparing in de gebouwde omgeving. Doet u mee?Lees meer
 • Financiële participatie bij energieprojecten, zo doet u dat

  27 november
  U hoort en leest discussies rondom participatie of u bent direct of indirect betrokken bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Eén van de mogelijkheden is de inzet van financiële participatie. Maar wat is dat nu eigenlijk? En hoe past u het toe in de ontwikkeling van energieprojecten?Lees meer
 • Lokale Energiemonitor 2018: Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een coöperatie

  25 november
  De beweging van participerende burgers in de energietransitie is springlevend. Het aantal energiecoöperaties is het afgelopen jaar weer sterk toegenomen met 85 tot totaal 484. Een groei van 20% ten opzichte van 2017. Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een coöperatie en investeren samen in zonne- of windenergie. Maar het bereik is veel groter: elke coöperatie wil immers zoveel mogelijk mensen betrekken bij hun projecten en plannen.Lees meer
 • Provincie Utrecht ondersteunt Utrechtse energiecoöperaties

  08 november
  Voor energiecoöperaties is de komende jaren een steeds grotere rol weggelegd in de ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten. In het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord staat de ambitie dat duurzame energieprojecten voor 50 procent in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Minister Wiebes zet hiertoe momenteel een ondersteuningsstructuur op. Vooral omdat lokaal gedreven mensen bevlogen zijn om met de eigen gemeenschap, middels lokaal zeggenschap en in lokaal eigendom duurzame energieprojecten te ontwikkelen, stelt de provincie Utrecht budget beschikbaar om deze lokale initiatieven te ondersteunen.Lees meer
 • 13 november Kennismarkt Omgevingswet 2018

  26 oktober
  Hoe gaat uw werk veranderen de komende jaren? Omgevingsweb organiseert op 13 november de Kennismarkt Omgevingswet 2018.  Deelnemers krijgen een volledige update en gaat vooral ook zelf aan de slag.Lees meer
 • Klimaatakkoord of niet, burgers in de energietransitie werken stug door

  29 september
  Het aantal energiecoöperaties en hun productie groeit in Nederland al jaren exponentieel. Burgers en lokale bedrijven zijn het zat dat overheden te lang op zich laten wachten met structureel en/of constructief beleid voor duurzame energie en gaan zelf aan de slag. De mensen van deze beweging waren verheugd dat het kabinet als “groenste ooit” hen eindelijk volgde. Op donderdag 27 september kopte de NOS echter dat er dit er dit jaar geen Klimaatakoord komt. Het zou voor deze actieve burgers en bedrijven uiterst teleurstellend zijn als dit inderdaad niet het geval blijkt te zijn.Lees meer
 • Participatie, ook bij Wind op zee!

  26 september
  Wind op zee is een belangrijke pijler van de energietransitie. Burgers willen dat ook zo ervaren, net als bij Wind op land moeten burgers kunnen participeren in wind op zee projecten en er stroom van kunnen betrekken. Een Kamermotie (juni 2017) vraagt dit mogelijk te maken. En inmiddels is de Vereniging Participatie Wind op Zee (PWOZ) van start gegaan, die dat wil realiseren voor burgers, bedrijven en gemeenten. Gesteund door Urgenda, ODE-Decentraal en Meewind.Lees meer