Nieuws

 • Gedoe met postcoderoos-administratie verleden tijd

  17 februari
  Een nadeel van de postcoderoosregeling is dat deelnemers zelf een aparte opweknota moeten indienen om dit met hun verbruik te kunnen verrekenen. Om initiatiefnemers van postcoderoosprojecten en hun deelnemers te ontzorgen, heeft energiecoöperatie Qurrent haar administratiesysteem aangepast. Deelnemers kunnen nu te allen tijde de opgewekte energie én de korting op de energiebelasting automatisch laten verrekenen. Dat scheelt hen veel administratieve rompslomp. Qurrent is het eerste energiebedrijf in Nederland die deze service aanbiedt.Lees meer
 • Coöperaties kunnen Europa van energie voorzien

  08 februari
  De Europese Commissie erkent in haar recentelijk gepubliceerde Clean Energy Package dat duurzame energie-initiatieven, zoals coöperaties, een zeer belangrijke rol zullen spelen in de Eurpese Energietransitie. Dit kan een potentiele game changer zijn voor zowel de mensen als energie-initiatieven in Europa.Lees meer
 • LEM 2016: productie energiecoöperaties groeit met 50 procent

  06 december
  Het aantal geregistreerde energiecoöperaties is in 2016 toegenomen van 262 naar 313. Het gezamenlijke totale productievermogen stijgt dit jaar met meer dan 50 procent naar ruim 138 megawatt. Op korte termijn staat er nog eens 150 megawatt op de planning. Meer dan 50.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2016.Lees meer
 • Onderzoek verwerven gronden door energiecoöperaties

  22 november
  Eversheds heeft in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS), Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en ODE decentraal een rapport opgesteld. Dit rapport beschrijft kort hoe overheden burgerinitiatieven kunnen steunen bij het verwerven van locaties voor het opwekken van duurzame energie.Lees meer
 • ALV ODE Decentraal en Evenement HIER opgewekt

  19 oktober
  De komende algemene ledenvergadering van ODE Decentraal wordt gehouden op vrijdag 18 november 2016, van 09.00 tot 10.00 uur, met een inloop vanaf 08.30 uur. De locatie is de Fokker Terminal in Den Haag. Op de agenda staan in ieder geval de begroting 2017, het beleidsplan 2017, enkele position papers en de voordracht en benoeming van een nieuwe voorzitter. De stukken worden per e-mail aan alle leden verzonden. Aansluitend op de ledenvergadering vindt het Evenement HIER opgewekt plaats. Als lid van ODE Decentraal kun je daar met korting naartoe!Lees meer
 • Energieakkoord goede opmaat voor energierevolutie

  17 oktober
  “Om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet er heel wat meer gebeuren dan het zonder dralen uitvoeren van het Energieakkoord. Er is een energierevolutie nodig om klimaatverandering te stoppen. Aardgas verdwijnt voor verwarming van woningen en gebouwen, kolencentrales gaan dicht en auto’s van de uitlaat af. En dat alles veel sneller dan we tot dusverre dachten”. Dat stellen Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, De Groene Zaak en ODE-Decentraal als reactie op de presentatie van de Nationale Energie verkenning (NEV) door minister Kamp.Lees meer