Nieuws

 • Financiële participatie bij energieprojecten, zo doet u dat

  27 november
  U hoort en leest discussies rondom participatie of u bent direct of indirect betrokken bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Eén van de mogelijkheden is de inzet van financiële participatie. Maar wat is dat nu eigenlijk? En hoe past u het toe in de ontwikkeling van energieprojecten?Lees meer
 • Lokale Energiemonitor 2018: Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een coöperatie

  25 november
  De beweging van participerende burgers in de energietransitie is springlevend. Het aantal energiecoöperaties is het afgelopen jaar weer sterk toegenomen met 85 tot totaal 484. Een groei van 20% ten opzichte van 2017. Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een coöperatie en investeren samen in zonne- of windenergie. Maar het bereik is veel groter: elke coöperatie wil immers zoveel mogelijk mensen betrekken bij hun projecten en plannen.Lees meer
 • Provincie Utrecht ondersteunt Utrechtse energiecoöperaties

  08 november
  Voor energiecoöperaties is de komende jaren een steeds grotere rol weggelegd in de ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten. In het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord staat de ambitie dat duurzame energieprojecten voor 50 procent in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Minister Wiebes zet hiertoe momenteel een ondersteuningsstructuur op. Vooral omdat lokaal gedreven mensen bevlogen zijn om met de eigen gemeenschap, middels lokaal zeggenschap en in lokaal eigendom duurzame energieprojecten te ontwikkelen, stelt de provincie Utrecht budget beschikbaar om deze lokale initiatieven te ondersteunen.Lees meer
 • 13 november Kennismarkt Omgevingswet 2018

  26 oktober
  Hoe gaat uw werk veranderen de komende jaren? Omgevingsweb organiseert op 13 november de Kennismarkt Omgevingswet 2018.  Deelnemers krijgen een volledige update en gaat vooral ook zelf aan de slag.Lees meer
 • Klimaatakkoord of niet, burgers in de energietransitie werken stug door

  29 september
  Het aantal energiecoöperaties en hun productie groeit in Nederland al jaren exponentieel. Burgers en lokale bedrijven zijn het zat dat overheden te lang op zich laten wachten met structureel en/of constructief beleid voor duurzame energie en gaan zelf aan de slag. De mensen van deze beweging waren verheugd dat het kabinet als “groenste ooit” hen eindelijk volgde. Op donderdag 27 september kopte de NOS echter dat er dit er dit jaar geen Klimaatakoord komt. Het zou voor deze actieve burgers en bedrijven uiterst teleurstellend zijn als dit inderdaad niet het geval blijkt te zijn.Lees meer
 • Participatie, ook bij Wind op zee!

  26 september
  Wind op zee is een belangrijke pijler van de energietransitie. Burgers willen dat ook zo ervaren, net als bij Wind op land moeten burgers kunnen participeren in wind op zee projecten en er stroom van kunnen betrekken. Een Kamermotie (juni 2017) vraagt dit mogelijk te maken. En inmiddels is de Vereniging Participatie Wind op Zee (PWOZ) van start gegaan, die dat wil realiseren voor burgers, bedrijven en gemeenten. Gesteund door Urgenda, ODE-Decentraal en Meewind.Lees meer
 • Burgerwindcoöperatie plant extra bomen langs A15 voor Betuwewind-leden

  24 september
  Geldermalsen - Betuwewind wil een voedselbos ontwikkelen langs de A15. Hiermee wil de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe een betere, duurzamere toepassing van boombeplanting realiseren. Nu Betuwewind is gestart met de voorbereidingen van de bouw van de windmolens bij verkeersknooppunt Deil zijn de eerste bomen gekapt. Deze moeten plaats maken voor een toegangsweg en een kraanplaats voor de vier windmolens die door de burgerwindcoöperatie en haar leden worden gebouwd op het voormalig grondgebied van Staatsbosbeheer. Ter compensatie van de bomen die gekapt zijn - de herplantplicht - wil Betuwewind nu een voedselbos langs de A15 planten. Lees meer
 • Doe mee met de voorinschrijving Windvogel zomer 2018

  30 juli
  De Windvogel wenst je een fijne zomer! Een zomer waarin je kunt dromen over duurzame projecten bij De Windvogel. Wil jij ook samen met anderen een bijdrage leveren aan het verduurzamen van ons land? Heb jij belangstelling om te investeren in eigen windenergie? Schrijf je dan vóór 1 september in voor participatie in onze nieuwe windmolens eind 2018. Dan stappen wij in meerdere nieuwbouw windparken. We hebben er lang aan getrokken, maar nu komen de projecten door heel Nederland echt los. De Windvogel is tenslotte alweer 27 jaar druk met windprojecten vóór en dóór burgers. Nu zit het tij mee en hebben we een flink aantal windprojecten in de investeringsfase.Lees meer
 • Klimaatakkoord: samen nieuwe duurzame energie opwekken

  10 juli
  50 procent van alle nieuwe duurzame energie opwek op land wordt eigendom van de lokale omgeving. Deze ambitie is uitgesproken in het voorstel op hoofdlijnen voor het nieuwe Klimaatakkoord. “Wij voorzien een grote versnelling van de ontwikkeling van nieuwe duurzame energieprojecten wanneer de omgeving daar eigenaar van kan worden,” aldus Siward Zomer, woordvoerder van Energie Samen, de branchevereniging van duurzame energie-initiatieven van burgers en agrariërs. Lees meer
 • zonnedak Dudok Arena 2 van Hilverzon aangesloten op net

  05 juli
  Zonnedak Dudok Arena 2 is officieel aangesloten op het elektriciteitsnet. Met de opening van Zonnedak Dudok Arena 2 beheert HilverZon in totaal 3.752 zonnepanelen voor ruim 350 deelnemers verspreid over zeven locaties in de gemeente. Met de ingebruikname van het tweede zonnedak op sporthal Dudok Arena heeft HilverZon namens de deelnemers één miljoen euro geïnvesteerd in zonnepanelen.Lees meer