Nieuws

 • Noodklok over aanpassingen SDE+ 2018 voor zonneprojecten

  29 januari
  Holland Solar maakt zich grote zorgen over de aanpassingen in de SDE+ regeling voor zonnestroom. Samen met vele andere partijen die hun zorgen delen hebben ze een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamerleden. Ook ODE Decentraal heeft de brief ondertekend.Lees meer
 • Seminar projectontwikkeling wind op land

  16 januari
  Het Energieakkoord 2.0 komt eraan: doelen voor windenergievermogen maken plaats voor regionale energiestrategieën en wind op land moet op kostprijs concurreren met wind op zee en andere manieren om CO2 te besparen. Coöperaties betreden de markt en een steeds groter deel van de financiële opbrengsten moet gedeeld worden met de omgeving. Kortom, de wereld van de ontwikkelaar verandert. Dit bespreekt Bosch en van Rijn graag met u tijdens het seminar op 31 januari.Lees meer
 • Excursie naar wijkverwarming van Thermo Bello

  12 januari
  ODE Decentraal houdt op 12 en 13 januari twee seminars in Culemborg, over coöperatieve wijkverwarming en energiebesparing. Uiteraard staat een excursie naar de Culemborgse wijkverwarmingsinstallatie van Thermo Bello op het programma.Lees meer
 • Nieuw boek STROOM over elektriciteitsvoorziening

  08 januari
  Er is nogal wat aan de hand in de wereld achter het stopcontact. Het gebruik stijgt nog ieder jaar, grote centrales zijn uit de gratie, de productie van groene stroom heeft nog een lange weg te gaan, en dan is er nog het probleem van opslag. Kortom, de elektriciteitssector bereidt zich voor op een omwenteling, maar niemand heeft een masterplan. Maar hoewel het eindresultaat onzeker is, staat wel vast dat stroom in de toekomst een stuk schoner, slimmer en dynamischer zal zijn dan nu.Lees meer
 • De Energieke Samenleving (in oprichting)

  21 december
  Het beperken van de schadelijke gevolgen van klimaatverandering tot maximaal 2 graden temperatuurstijging vereist een zeer steil transitie-pad. Krachtenbundeling en professionalisering is een absolute voorwaarde. Daarom hebben ODE Decentraal, REScoopNL, ECODE, HOOM en PAWEX (met deelname van de coöperatie Windunie) besloten hun krachten te bundelen in één zichtbare organisatie met als voorlopige werknaam ‘Energieke Samenleving’. Deze samenwerking zal leiden tot een gezamenlijke rechtspersoon, in de vorm van een vereniging of coöperatie.Lees meer
 • Brief aan Wiebes: behoud salderingsregeling tot 2023

  19 december
  Om de minister ervan te overtuigen dat het belangrijk is om de salderingsregeling voor particulieren, scholen, MKB-bedrijven, huurders en andere kleinverbruikers te handhaven tot 2023 heeft ODE Decentraal in december 2017 samen met heel veel andere organisaties een  brief aan minister Wiebes geschreven.Lees meer
 • Oude wieken ter overname

  11 december
  Veel pioniers in de duurzame energie zijn lid van ODE Decentraal, zo ook de heer Korf. In het verleden heeft hij een windmolen gebouwd (ca 25 jaar geleden), met een diameter van 6 meter op 15 meter hoogte. Maar eerst controleerde hij het effect op zijn electriciteitsmeter:  "Eerst had ik getest had of mijn meter ook achteruit kon lopen, en dat deed hij, maar niemand kon je dat toen nog vertellen….!Lees meer
 • Windmolens door en voor Ossenaren

  01 december
  OSS - Energiecoöperatie Oss (ECO) heeft aan de gemeenteraad haar plan over participatie in windenergie aangeboden. Dit plan is uniek in Nederland. De winsten van de twee te ontwikkelen windturbines, gezamenlijk jaarlijks een kleine twee ton, komen volledig ten goede aan duurzaamheid in de Osse samenleving. Lees meer
 • Word lid van Enecooperatie en houd Eneco in publieke handen

  23 november
  Het zal u niet ontgaan zijn dat een groot deel van de huidige aandeelhouders van Eneco hun aandelen willen verkopen aan de hoogst biedende partij. Daarmee is de kans groot dat Eneco niet meer in publieke handen blijft (de 53 gemeenten, die nu aandeelhouder zijn). Maar in handen komt van een hedge fund dat alleen voor winstmaximalisatie gaat, na eerst het bedrijf met schulden te hebben opgezadeld. Daarmee komt de strategie van Eneco – actief de transitie naar duurzame energie bevorderen – onder grote druk. Word lid daarom lid van de Enecooperatie en houd Eneco in publieke handen!Lees meer