Nieuws

 • ODE Decentraal, REScoopNL en Ecode gaan op in Energie Samen!

  25 juni
  ODE Decentraal, de belangenvereniging van duurzame energiecoöperaties, REScoopNL, de landelijke koepel van energiecoöperaties en Ecode, de coöperatie die ICT-producten voor energiecoöperaties ontwikkelt, gaan samen op in Energie Samen: één grote en sterke brancheorganisatie voor alle energie-communities: burgers, boeren en buitenlui in de energietransitie. Dit besluit werd maandag 24 juni definitief toen de algemene ledenvergadering van Energie Samen akkoord ging met het besluit om te fuseren.Lees meer
 • Salderingsregeling verlengd, afbouw van 2023-2030

  02 mei
  Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in haar huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. De eerder aangekondigde terugleversubsidie is van de baan wegens uitvoeringsproblemen. ODE Decentraal voert via de NVDE gesprekken met het ministerie over de salderingsregeling.Lees meer
 • Nog geen beslissing over aanpassen Postcoderoosregeling

  02 mei
  Tegelijk met de aanpassing van de salderingsregeling bekijkt het kabinet of en hoe de Postcoderoosregeling aangepast kan worden. ODE Decentraal voert gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te bekijken of de huidige Postcoderoosregeling verbeterd kan worden, of echt moet worden vervangen. De minister wilde de regeling en als die voor salderen al in 2021 vervangen hebben, maar in Den Haag is men nu tot de conclusie gekomen dat een nieuwe regeling vrij ingewikkeld te organiseren is. ODE Decentraal blijft in gesprek met het ministerie om tot een zo goed mogelijke regeling te komen voor zonneprojecten voor mensen zonder geschikt (eigen) dak. Lees meer
 • NVDE: Klimaatakkoord zet Nederland in beweging richting duurzame economie

  05 april
  Het PBL concludeerde Op 13 maart in de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord dat de gemaakte afspraken leiden tot een CO2-reductie van 43% tot 51%, terwijl de kosten meevallen. De doelstelling was: 49% reductie van CO2-uitstoot. De elektriciteitstafel zit dicht tegen het halen van de opgave aan. De andere sectortafels hebben nog een flinke onzekerheid. Lees meer