Incasso en opzeggen

Betaling

In het begin van elk jaar (of na aanmelding als nieuw lid in de loop van een jaar) ontvangt u een contributiefactuur. 

Opzeggen

U kunt uw lidmaatschap van de Vereniging ODE Decentraal of een abonnement op WindNieuws opzeggen via (bij voorkeur) een e-mail aan info@duurzameenergie.org, of door een briefje te sturen aan: ODE Decentraal, Postbus 750, 3500 AT Utrecht.
Een lidmaatschap/abonnement loopt tot het eind van een kalenderjaar. Opzegging dient te gebeuren voor het eind van een kalenderjaar.

Let op: Als u het ODE Decentraal lidmaatschap opzegt ontvangt u ook niet langer het ledenblad BODE.
Een abonnement op het magazine WindNieuws staat hier echter los van. Geef daarom in uw e-mail dudelijk aan of het gaat om een opzegging van het lidmaatschap, het stopzetten van het magazine WindNieuws of allebei.

Incasso

ODE Decentraal hanteert een betaaltermijn van 30 dagen. Mocht de factuur binnen deze termijn niet zijn voldaan, volgt een 1e herinnering. Als 14 dagen na het verzenden van de 1e herinnering de factuur nog open staat, gaan we over tot het verzenden van een 2e herinnering. Staat 14 dagen na het verzenden van de 2e herinnering de factuur nog steeds open, dan ontvangt u van ODE Decentraal per post een 3e herinnering.

Als 14 dagen na het verzenden van de 3e herinnering per post, de factuur nog steeds open staat, dan verhoogt ODE Decentraal  het bedrag van de factuur met € 15,- administratiekosten. Daarbij wordt een uiterste betaaldatum vastgesteld. Wanneer deze uiterste betaaldatum datum wordt overschreden, dan kan ODE Decentraal besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau waarbij de kosten verhoogd worden met  binnen- en buitengerechtelijke incassokosten. Verder kunnen wij  besluiten om u uit te schrijven als lid.