ODE Decentraal voor Coöperaties

U bent van harte welkom in de sectie zon! 

Hier vindt u meer informatie over zonne-energie. De 'zonsectie' is een werkgroep binnen de vereniging die zich bezig houdt met zonne-energie. Op deze pagina vindt u informatie over:

 1. Deelnemen
 2. Contact met de sectie zon
 3. Wat zijn de doelen van sectie zon
 4. Voor wie is de sectie?
 5. Wat doet de sectie?
 6. De zon, bron van alle energie
 7. Het onstaan van ODE sectie zon
 8. Aanschaffen? Maar hoe?
 9. Jaarplan Sectie Zon 2015

1.Deelnemen

Als u wilt deelnemen en reeds ODE lid bent, kunt u uw belangstelling kenbaar maken door in uw account het betreffende vakje aan te vinken. Dan wordt u voortaan op de hoogte gehouden van alle activiteiten van deze sectie.

Als u nog geen ODE lid bent, schrijft u zich dan eerst in via deze pagina.

2.Contact met de sectie zon

 • Stuur een e-mail naar sectievoorzitter Ronald Franken: zon@duurzameenergie.org
 • De sectie zon heeft een eigen Linkedin groep als subgroep van ODE Linkedin.

3.Wat zijn de doelen van de sectie zon?

Wij komen bijeen om ervaringen en kennis uit te wisselen.

4.Voor wie is de sectie?

De sectie staat open voor alle ODE leden die zonne-energie een warm hart toedragen.

5.Wat doet de sectie?

Per jaar vinden minimaal 2 sectiebijeenkomsten plaats.

6.De zon, bron van alle energie

Het zonlicht dat op Nederland valt, bevat vijftig maal zoveel energie als we met zijn allen gebruiken. Dat ons klimaat te bewolkt zou zijn voor zonne-energie, is een misvatting. De uitdaging is, om zoveel mogelijk van dat zonlicht om te zetten in bruikbare energie.
ODE draagt op haar manier een steentje bij. Sinds 11 september 2004 is de PV-sectie van ODE samen met het voormalige ISES geïntegreerd in de ODE Sectie Zon.

7.Het ontstaan van de ODE Sectie Zon

Op 6 mei 1995 werd de PV-sectie van ODE opgericht met als speerpunten: de realisatie van PV-systemen, kennisuitwisseling en promotie van zonne-energie. De zon levert niet alleen de directe warmte en het licht van de zon voor zonnepanelen en zonneboilers. Windmolens zijn aangewezen op de wind die ontstaat dankzij temperatuur-verschillen die door zon en schaduw worden veroorzaakt. Zonder de zon geen wisselingen van temperatuur. En gewassen die worden gebruikt als brandstof voor schone energie, kunnen ook alleen groeien door de zon.

kroon-woubrugge-wNaar aanleiding van de realisatie van de PV-installaties bij 16 particulieren kreeg ODE een aantal actieve PV-leden in haar achterban. Tegelijkertijd was men in Duitsland bezig met de realisatie van het 'Duizend daken'-project dat veel aandacht trok.
Bij de start van de PV-sectie heeft ODE een handleiding geschreven over de exploitatie van een PV-systeem.

Vanuit de PV-sectie zijn op verschillende plaatsen in Nederland, met ondersteuning van ODE, de PV-verenigingen ontstaan. De geïnteresseerden, meestal eigenaren van PV-systemen, hebben zich verenigd om op die manier makkelijker de antwoorden te kunnen vinden op de vele vragen die er in die prille dagen rondom PV nog beantwoord moesten worden.

Op dit moment zijn er nog drie PV-verenigingen actief, en wel in: Rijswijk, Leiden en Utrecht. Los daarvan is de ZPV ontstaan. Ook een aantal windcoöperaties zijn op PV-gebied actief. Dat zijn: Noorderwind, Zeeuwwind, Deltawind, De Windvogel en Kennemerwind.

De PV-sectie kent een traditie van het bezoeken van nederlandse fabrikanten, locaties waar bijzondere projecten zijn gerealiseerd en dergelijke. Er zijn bij de sectie adressen bekend van ca. 100 leden die (zeer) actief zijn op zonnestroom gebied (Zon-PV) en ca. 50 leden (zeer) actief met zonnewarmte (Zon-thermisch). Ook adviseur en leveranciers zijn regelmatig op persoonlijke titel lid van ODE.

De meeste deelnemers zijn leden van de PV-verenigingen. Het streven is om de PV-sectie telkens op een interessante PV-locatie te laten plaatsvinden. De sectie ging o.a. op bezoek bij de TH Rijswijk, RU Utrecht, De Kleine aarde, TU Eindhoven, Nieuwland-Amersfoort, Gemeentearchief Rotterdam, Free Energy, het Philips Lightning Centre te Eindhoven, Mastervolt, Scheuten Solar, etc.

8.Aanschaffen? Maar hoe?

Praktische tips:

 1. Hoe koop ik zonnepanelen
 2. Vraag 21% btw heffing terug als zonnestroomproducent
 3. Algemene zonnepanelen info

9.Jaarplan Sectie Zon 2015

Sinds november 2013 is de zon sectie van ODE op koers. Echter met de huidige groei aan zonne-energie en de hoeveelheid onderwerpen die er in het verduurzamingsdebat op het gebied van zon spelen lopen we soms achter de zaken aan. We lijken te klein of hebben te weinig middelen om snel in te spelen op bepaalde zaken.  We moeten realistisch zijn met de snelheid en hoeveelheid taken die we kunnen oppakken. Een aantal zaken die gebaseerd zijn op hulp van vrijwilligers bleken niet van de grond te komen. We kiezen ervoor om enkele kernactiviteiten verder uit te breiden en andere, zoals de Solardays, op een lager pitje te zetten. We staan natuurlijk open voor allerlei activiteiten rondom zonne-energie, mits daar financiële mogelijkheden en menskracht voor zijn.

Ambities 2015 in het licht van de langere termijn

Onze primaire focus is het professionaliseren van de volgende activiteiten:

 • Uitrollen Waarde taxatie tool. De taxatietool biedt voor eigenaren van zonnepanelen de mogelijkheid om de waarde van hun systeem te bepalen. De tool berekent de waarde aan de hand van de investering, huidige marktprijzen en de productie van het systeem. Eigenaren kunnen met de vastgestelde waarde aan anderen aantonen hoeveel het systeem waard is (dus voor verkoop bij bijvoorbeeld verhuizing) en ze krijgen inzicht in de waarde van hun oude en een mogelijk nieuw systeem (dus om de overweging tot vervanging te maken).We willen deze tool in de markt zetten als dienst, en VEH en NVM laten aanhaken en de tool aanbevelen.
 • Lobby ondersteuning doorontwikkeling:
  • Lobby via e-decentraal of via ODE: Vooruit lopen met punten en brieven
  • Discussies het land in om eigen standpunten te verduidelijken: WKK bijeenkomst  vervolg geven
 • Doorontwikkeling geschillencommissie van opzet tot uitvoering: bespreken met Holland Solar 
 • Planten pensioenplan in uitvoerend project. Dit moet in de markt gezet worden en hiervoor moeten pensioenbeheerders actief benaderd worden. 

Volledig jaarplan ODE 2015.