Contact

Onderaan deze pagina vindt u een contactformulier. U kunt via het formulier direct contact opnemen of ons een email sturen.
Adreswijzigingen kunt u zelf regelen, wist u dat? Login met uw gebruiksnaam (meestal uw email) en wachtwoord boven aan de pagina

Vereniging Organisatie voor Hernieuwbare Energie Decentraal, kortweg ODE Decentraal​

Emailadressen:
Voorzitter Trees Janssens voorzitter@duurzameenergie.org
Penningmeester René van Vliet: penningmeester@duurzameenergie.org
Directeur Siward Zomer: siwardzomer@duurzameenergie.org

Secretariaat:
Algemeen: info@duurzameenergie.org
Bestuursondersteuning vereniging ODE Decentraal: liesje.harteveld@duurzameenergie.org

Telefoon:
Siward Zomer:  +31 6 37350569
Liesje Harteveld: +31 6 19616301

Postadres:
Postbus 750
3500 AT Utrecht
Vestigingsadres:
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht

ODE Decentraal KvK nummer: 40.531.276 
ODE Decentraal RSIN nummer: 005835434
ODE Decentraal rekeningnummer: Triodosbank IBAN:  NL12TRIO 0212 1817 93   BIC: TRIONL2U
ODE Decentraal BTW nummer NL005835434B01. De vereniging is niet BTW pichtig

ODE Decentraal is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ODE Decentraal zijn aftrekbaar van de belasting

Stichting ODE Projecten

Emailadressen:
Voorzitter Siward Zomer: siwardzomer@duurzameenergie.org
Penningmeester René van Vliet: penningmeester@duurzameenergie.org

Secretariaat:
Algemeen: info@duurzameenergie.org
Bestuursondersteuning Stichting ODE Projecten: liesje.harteveld@duurzameenergie.org

Telefoon:
Liesje Harteveld: +31 6 19616301

Postadres:
Postbus 750
3500 AT Utrecht
Vestigingsadres:
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht

Stichting ODE Projecten KvK nummer: 30.251.060
Stichting ODE Projecten rekeningnummer: Triodos IBAN: NL17 TRIO 0786 9197 01  BIC: TRIONL2U
Stichitng ODE Projecten BTW-nummer: 820274264B01

Bladen:

BODE (ledenblad ODE Decentraal)
e-mail hoofdredacteur Harmen Weijer: harmen.weijer@duurzameenergie.org
e-mail eindredacteur Liesje Harteveld: liesje.harteveld@duurzameenergie.org
e-mail vragen over abonnement: info@duurzameenergie.org
lees meer over BODE

WindNieuws (vakblad windenergie - Uitgever: Stichting ODE Projecten)
e-mail hoofdredacteur Titia van Leeuwen: titia.vanleeuwen@duurzameenergie.org
e-mail eindredacteur Liesje Harteveld: liesje.harteveld@duurzameenergie.org
e-mail abonnementen administratie: info@duurzameenergie.org
lees meer over WindNieuws
Website www.windnieuws.nl

Praat mee!
ODE Decentraal op Facebook
ODE Decentraal op Twitter @ODE_NL
ODE Decentraal LinkedIn groep
WindNieuws op Facebook
Duurzame Buren (Stichting ODE Projecten)

Velden met een * zijn verplicht.

PersoonsgegevensContactgegevens

Overigen