REScoopNL

REScoopNL is een coöperatie van burger duurzame energiecoöperaties. De leden van REScoopNL zijn de windcoöperaties die onder ODE verenigd waren in de windsectie, en nieuwe energiecoöperaties die bezig zijn met de ontwikkeling van coöperatieve windturbines.

REScoopNL wil burger windenergiecoöperaties verenigen en versterken in hun primaire doel. Windenergiecoöperaties, en dus REScoopNL, hebben tot doel duurzame energie op te wekken, en bieden hun leden aan in de eigen energiebehoefte te voorzien.

REScoopNL wil ervoor zorgen dat er meer windturbines in coöperatief eigendom komen in Nederland. De windcoöperaties hebben zich verenigd om elkaar te helpen en om nieuwe initiatieven te ondersteunen met kennis en geld in de ontwikkeling van windenergie van en voor burgers. Zie voor meer informatie www.rescoop.nl.