ODE Decentraal voor Bedrijven

Hier komt informatie over de samenwerking tussen ODE en bedrijven. In verband met de fusie is de website nog niet up-to-date.

 

Deze pagina bevat informatie over:

  1. Zon en wind veroorzaken enorme hoeveelheden energie.
  2. Investeer in windenergie
  3. Bijeenkomsten
  4. Jaarplan wind/REScoopNL 2015

 

1.Zon en wind veroorzaken enorme hoeveelheden energie.

Die gratis natuurkrachten kunnen veel meer worden toegepast. Daarom werken veel ODE-leden al jarenlang in verschillende Coöperatieve Verenigingen samen zelf aan windenergie. Iedereen kan meehelpen de toepassing van windenergie te stimuleren, door mee te doen met één van de daarvoor opgerichte windcoöperaties die binnen ODE samenwerken.

 

2.Investeer in windenergie

Als u thuis geen mogelijkheid heeft voor het plaatsen van een zonneboiler, zonnepaneel of een eigen windmolen, dan kunt u toch zelf producent worden. De ODE Windcoöperaties bieden u de kans om mede-eigenaar te worden van een windmolen(park) in Nederland. U wordt molenaar! Investeer in de opwekking van duurzame energie. Doe het samen met anderen in een windcoöperatie. Al 30 jaar een succesvolle manier! U kunt meer lezen over participeren bij u in de buurt op de website van onze coöperatieve leden. U vindt een overzicht op de ledenpagina.

 

3.Bijeenkomsten

Af en toe zijn er interessante bijeenkomsten waar u meer kunt leren over windenergie. Zowel voor professionals als voor hobbyisten zijn er gelegenheden. Op de Agenda kunnen deze worden deze geplaatst.

Onze voorwaarden voor het plaatsen van uw informatie over bijeenkomsten zijn vergelijkbaar met adverteren, tenzij het bijeenkomsten zijn die door ODE zelf worden georganiseerd of gratis zijn voor ODE leden. In dat laatste geval wordt er inhoudelijk beoordeeld en qua tijd en beschikbaarheid van de vrijwillige webmaster(s).

In BODE en WindNieuws kunnen ook advertenties worden geplaatst van uw congres of bijeenkomst. Vraag een brochure op voor de tarieven. Informatie over de kosten van adverteren van uw bijeenkomst zijn op te vragen bij ODE via een mail aan: info@duurzameenergie.org

 

4.Jaarplan wind/REScoop 2015

Sinds de oprichting – november 2013 – is de windsectie van ODE goed op koers. De doelstelling(en) van de coöperatie worden krachtig nagestreefd. Inmiddels wordt aan meer dan dertig initiatieven ondersteuning geboden. Daarnaast worden diverse activiteiten ontplooid die dienen om de productie van windenergie te bevorderen en de stakeholders bij deze processen te stimuleren om burgers te laten participeren op alle niveaus van de energieketen.

 

Ambities 2015 in het licht van de langere termijn

Mede in het licht van de voorgenomen fusie met e-Decentraal wordt de verdere professionalisering van ODE en REScoopNL ter hand genomen. Dat betekent het inrichten van de organisatie en haar onderdelen volgens het criterium “individuele leden versus coöperatieleden”.

Het bestuur van REScoopNL is naarstig op zoek naar ondersteuning, zowel in de vorm van een beleidsmedewerker als naar uitbreiding van bestuursleden. Daarnaast worden experts geworven voor de ondersteuning van bestaande en komende coöperatieve initiatieven op de gebieden bouw, zon en wind. Naast windcoöperaties zullen meer zoncoöperaties toetreden. Tevens wordt gestreefd naar het samenwerken/verbinden van andere typen duurzame energiewinning, zoals aardwarmte, getijdenenergie en biomassa. Tenslotte zullen de activiteiten doorgaan die tot doel hebben gelijkgestemde organisaties met elkaar te verbinden tot een sterkere lobby- en invloedkracht

.