De verenigingskalender

  • ALV ODE Decentraal

    Beste leden van ODE Decentraal,

    Deze uitnodiging voor de ALV van ODE Decentraal bevat het voorgenomen besluit om ODE Decentraal op te laten gaan in Coöperatie Energie Samen.