De verenigingskalender

  • Bijeenkomst resultaten onderhandelingen Klimaatakkoord

    De afgelopen maanden hebben we heel hard gewerkt om de positie van burgers en burgerinitiatieven in het Klimaatakkoord sterk neer te zetten.
    Door projecten voor duurzame energie, energiebesparing en duurzame warmte samen met mensen uit de lokale omgeving in te zetten versnel je immers de energietransitie.

  • ALV ODE Decentraal

    We houden de ALV tijdens het Evenement HIER opgewekt op 23 november 2018, hét evenement voor en door lokaal duurzaam.