ALV en werksessie Coöperaties in de warmtetransitie

ALV en werksessie Coöperaties in de warmtetransitie
Locatie:  Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, Utrecht
Datum:  13 mei

Het gaat hard met de warmtetransitie. Iedereen staat in de startblokken. Lokaal gaan groepen mensen aan de slag. Op zoek naar oplossingen op buurt en wijkniveau. Energiecoöperaties zetten hun ervaring en netwerk in. Samen met de wijk je eigen energieplan opstellen of met de buren een warmtenet realiseren?

De transitie naar een duurzame warmtevoorziening gaat, meer nog dan ooit, om het achter de voordeur komen bij mensen. Want, wat gaat er gebeuren met je huis? En mag je daarover ook meebeslissen? Zo ja, hoe organiseer je hiervoor betrokkenheid? Hier liggen mogelijk kansen voor lokale energiecoöperaties. Welke rollen kunnen zij oppakken? Wat is daarvoor nog nodig? We gaan hierover met elkaar in gesprek. En we laten voorbeelden zien uit de praktijk.

Koploper energiecoöperaties, warmte initiatieven en samenwerkingspartners komen op deze dag bij elkaar. Denk mee, wissel ervaringen uit en doe inspiratie op. Hoe begin je met communiceren en het betrekken van mensen uit je buurt? Hoe kom je gezamenlijk tot een wijkenergieplan? Wat moet er gebeuren aan woningen, en hoe financier je dat dan? Ten slotte leren we vanuit Denemarken over duurzame warmtenetten in eigendom van gebruikers zelf.

Programma 

9.30 - 09.45: Inloop voor ALV ODE Decentraal
09.45 – 11.00: ALV ODE Decentraal 
Aanmelding voor deze ALV verloopt via de website van ODE Decentraal; aanmelding voor de werksessie verloopt via het formulier onderaan deze pagina.


10.30 – 11.00: Inloop
11.00 – 11.10 Welkom door Sible Schöne (HIER klimaatbureau) en Trees Janssens (ODE Decentraal) 
11.10 – 11.40: Keynote Erik Christiansen coöperatieve warmte in Denemarken
11.40 – 12.00: Rollen voor lokale energiecoöperaties. Door ODE Decentraal
12.00 – 12.30: Paneldiscussie coöperaties in de warmtetransitie. Welke kansen liggen er? En wat is hiervoor nodig? Met: Pallas Agterberg (Alliander), Kees van Daalen (Enexis), Siward Zomer (ODE Decentraal), Joop Oude Lohuis (gemeente Utrecht)
12.30 – 13.30: Lunch
13.30 – 14.30: Deelsessies ronde 1
14.45 – 15.45: Deelsessies ronde 2
16.00 – 17.00: Afsluitende borrel

Deelsessies ronde 1:

1.1: Zelf naar een aardgasvrije wijk met SpaarGas, o.l.v. Sabine Jansen (DE Ramplaan/ TU-Delft) en Art den Boer (DE Ramplaan)
1.2: Coöperatieve warmtenetten in Denemarken, o.l.v. Rie Krabsen (EBO)
1.3: Duurzaam wonen met een ESCo, o.l.v. Rinze Dijkstra (Ús Koöperaasje) en Thijs de la Court (GEA/ODE Decentraal)
1.4: Samen een warmtenet, geleerde lessen uit Culemborg, o.l.v. Gerwin Verschuur (Thermobello/ODE Decentraal)
1.5: Warmte initiatief van onderop, de Benedenbuurt Wageningen, o.l.v. Wanka Lelieveld (Bewonersinitiatief Benedenbuurt)

Deelsessies ronde 2:

2.1: Zelf naar een aardgasvrije wijk met SpaarGas, o.l.v. Sabine Jansen (DE Ramplaan/ TU-Delft) en Art den Boer (DE Ramplaan)
2.2: Stappen naar coöperatieve warmte, o.l.v. Siward Zomer (MeerEnergie Amsterdam/ODE Decentraal) en Gerwin Verschuur (Thermobello/ODE Decentraal)
2.3: Duurzaam wonen met een ESCo, o.l.v. Rinze Dijkstra (Ús Koöperaasje) en Thijs de la Court (GEA/ODE Decentraal)
2.4: Eerst de bewoner! O.l.v. Susanne van Suylenkom (HIER klimaatbureau)
2.5: Warmte initiatief van onderop, de Benedenbuurt Wageningen, o.l.v. Wanka Lelieveld (Bewonersinitiatief Benedenbuurt)

Download hier het programma en de toelichting op de deelsessies.

Routebeschrijving naar  Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 te Utrecht