Actueel

Nieuws

 • NVDE: Klimaatakkoord zet Nederland in beweging richting duurzame economie

  05 april
  Het PBL concludeerde Op 13 maart in de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord dat de gemaakte afspraken leiden tot een CO2-reductie van 43% tot 51%, terwijl de kosten meevallen. De doelstelling was: 49% reductie van CO2-uitstoot. De elektriciteitstafel zit dicht tegen het halen van de opgave aan. De andere sectortafels hebben nog een flinke onzekerheid. Lees meer
 • Slotconferentie REScoop Plus

  01 maart
  Het REScoop PLUS-project heeft een belangrijke invloed op het belang van het onderwerp energie-efficiëntie voor de beweging van de duurzame energie coöperaties. De resultaten van het onderzoek van de universiteiten van Kreta en Twente werden 15 februari in Utrecht gepresenteerd tijdens de slotconferentie van het REScoop plus project. Academisch onderzoek onder coöperaties in Europa toont aan dat:  - leden van energiecoöperaties hun energieverbruik gemiddeld tot 20% per jaar verlagen. - Een grote meerderheid van deze leden geeft aan meer kennis te hebben van hun energieverbruik en tot 65% zegt dat ze energiebesparende maatregelen nemen, echter dit verschilt per land.Lees meer
 • Escozon en Energie Samen in TenneT pilot voor balanshandhaving

  12 februari
  De Heetense coöperatie Escozon draait, in samenwerking met Energie Samen, mee in een pilot van Tennet voor balanshandhaving op het elektriciteitsnet. Escozon en Energie Samen gaan kijken of het mogelijk is wind- en zonneparken in te zetten voor balanshandhaving. In theorie kunnen windmolens minder gaan draaien, of kan elektriciteit worden afgeleid naar een opslag. Of dit werkt en of er een verdienmodel is, moet blijken uit de pilot.Lees meer